• 0
  • 0
  • 192

تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی

بنی‌هاشم و خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) پس از رحلت ایشان به حاشیه رانده شدند. یکی از نظریات مطرح در تبیین این پدیدۀ تاریخی، وجود تفاهمات پیشینی برخی اصحاب در دوران حیات پیامبر(صلی الله علیه و آله) می‌باشد. با این حال، از سویی نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های این تفاهمات...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 166

«روابط میان عالمان شیعه و دولت در عراق ۱۹۲۱-۲۰۱۵»‌

سیاست حذفی که دولت علیه علمای شیعه به کار می‌گیرد و اعتقاد علمای شیعه به داشتن تکلیف الهی برای نظارت بر مرجعیت حاکم تا زمان بازگشت امام غایب موجب شده است که هیچ چارچوب صریحی برای روابط آنها وجود نداشته باشد.

ادامه مطلب...
1 2 3 6