بیوگرافی

نشست‌ها

(مشاهده همه)
دومین پیش‌نشست علمی همایش ملی ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 491

نشست علمی شیعه هراسی برگزار شد

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 711

دکتر سبحانی: جریان‌سازی، ظرفیت...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 502

سلسله جلسات «مطالعات شیعه پژوه...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 572

نشست علمی «الگوی مطلوب تقریب؛ ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 589

موج تحقیقات غرب و صهیونیست در ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 560

نشست «مبانی، رویکردها و نوآوری...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 521

نشست ضرورت اجتهاد اعتقادی در م...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 528

موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.