بیوگرافی

نشست‌ها

(مشاهده همه)
دومین پیش‌نشست علمی همایش ملی ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 247

نشست علمی شیعه هراسی برگزار شد

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 370

دکتر سبحانی: جریان‌سازی، ظرفیت...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 274

سلسله جلسات «مطالعات شیعه پژوه...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 304

نشست علمی «الگوی مطلوب تقریب؛ ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 318

موج تحقیقات غرب و صهیونیست در ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 242

نشست «مبانی، رویکردها و نوآوری...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 269

نشست ضرورت اجتهاد اعتقادی در م...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 290

موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.