بیوگرافی

نشست‌ها

(مشاهده همه)
دومین پیش‌نشست علمی همایش ملی ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 176

نشست علمی شیعه هراسی برگزار شد

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 287

دکتر سبحانی: جریان‌سازی، ظرفیت...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 210

سلسله جلسات «مطالعات شیعه پژوه...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 207

نشست علمی «الگوی مطلوب تقریب؛ ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 231

موج تحقیقات غرب و صهیونیست در ...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 172

نشست «مبانی، رویکردها و نوآوری...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 185

نشست ضرورت اجتهاد اعتقادی در م...

نویسنده: بهمن اطمینان

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 206

موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.