بیوگرافی

 

مدیرگروه تاریخ تشیع و عضو هیأت  حجت السلام و المسلمین سید قاسم رزاقی موسوی

محل كار  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سمت  مدیر گروه تاریخ تشیع و عضو هیأت علمی
تلفن محل كار  31156924
حجت الاسلام و المسلمین سید قاسم رزاقی موسوی

حجت الاسلام و المسلمین رزاقی موسوی در سال 1352 در مازندران بدنیا آمده اند . ایشان از سال 1370 تحصیلات حوزوی را آغاز نموده واز سال 1378 به تحصیل خارج فقه و اصول اشتغال داشته اند. ایشان در سال 1391 از پایان نامه سطح چهار حوزه خود با عنوان « بررسی سیر مطالعات شیعی در غرب انگلیسی زبان در یکصد سال اخیر با تاکید بر نقش انقلاب اسلامی ایران » دفاع نمودند.همچنین حجت الاسلام و المسلمین رزاقی موسوی در سال های 1379 و 1385 به ترتیب در رشته های الهیات و معارف اسلامی و تاریخ اسلام در مقطع کارشناسی ارشد موفق به اخذ مدرک قبولی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی شده اند . ایشان هم اکنون به عنوان مدیر گروه تاریخ تشیع در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مشغول به خدمت می باشند .

گرایش تخصصی:

  • تاریخ تشیع
  • خاورشناسان و مطالعات شیعی در غرب

شغل رسمی:

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- مدیر گروه تاریخ تشیع

سابقه علمی اجرائی:

ردیف

عنوان

تاریخ

1

مدیرگروه تاریخ تشیع پژوهشکده تاریخ وسیره پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

از خرداد1393

2

مدیرگروه تاریخ مرکز تدوین متون درسی حوزه علمیه قم

از اسفند 1387

3

رئیس اداره منابع انسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(20ماه)

از مهر95تا اردیبهشت97

4

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد

1382-1380

5

دبیر تربیتی گروه تاریخ مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) جامعه المصطفی العالمیه

از مهر 1388 تامهر1393

6

استاد همکار گروه تاریخ مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) جامعه المصطفی العالمیه

از مهر 1388تا مهر1393

7

کارشناس ومحقق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما

1379-1378

8

عضو پیوسته انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم

از سال 1382 تا کنون

9

دبیر انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم

1384-1383

10

عضو هیات مدیره انجمن تاریخ پژوهان (سه دوره به مدت 6 سال)

86-84 و92-88

11

بازرس انجمن تاریخ پژوهان (یک دوره)

1388-1386

12

عضو شورای سیاست گزاری اولین همایش تشیع و خاورشناسان

همایش اول اسفند1385

13

عضو شورای سیاست گزاری دومین همایش تشیع و خاورشناسان

همایش دوم آذر 1387

14

دبیراجرائی اولین همایش تشیع وخاورشناسان

همایش اول اسفند1385

15

دبیراجرائی دومین همایش تشیع وخاورشناسان

همایش دوم آذر 1387

16

کارشناس آموزش مؤسسه آموزش های کوتاه مدت وکاربردی

1386-1383

17

کارشناس طرح«نقش اجتهاد در نظریه پردازی درعلوم انسانی»درمعاونت پژوهش حوزه علمیه قم

از اسفند1386-1388

18

کارشناس واحد نشست ها وکرسی های علمی معاونت پژوهش حوزه

ازاسفند 1386تا1387

19

دبیر آموزشی وپژوهشی گروههای علمی مؤسسه آموزش های کوتاه مدت وکاربردی

1387به مدت 6 ماه

20

کارشناس «طرح جریان شناسی اهل سنت در جهان عرب»

1387به مدت یکسال

21

مدیر اجرائی طرح ممیزی دانش تاریخ در انجمن تاریخ پژوهان (زیر نظر معاونت علمی و فرهنگی دفتر ریاست جمهوری)

از دی 1388به مدت یکسال

22

کارشناس واحد کرسی های نظریه پردازی معاونت پژوهش حوزه علمیه

از اردیبهشت87 تااسفند89

23

طرح پژوهشی « نقش اجتهاد در نظریه‌پردازی درعلوم اسلامی» و «آسیب شناسی دروس خارج حوزه»(تحلیل مصاحبه‌ با علماواندیشمندان حوزه) معاونت پژوهش حوزه علمیه

سال1389

24

کارگاه‌کاربرد اینترنت‌ونرم افزارهادرتحقیق تاریخی

 آذر 1388

25

شرکت درکارگاه مدیریت اطلاعات/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زمستان1390

26

شرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تاریخی-  انجمن تاریخ پژوهان حوزه

18-3-91

27

کارگاه آشنایی با نرم افزارهای اسلامی و کاربرد آنها در پژوهش های تاریخی

18/3/1391

28

کارگاه آموزشی آشنایی با مقالات ISI

9/6/1392

29

شرکت در کارگاه«مبادی الفقه المقارن و ضوابطه علی المذاهب الخمسه»

شهریور1393

30

کارگاه نقد اندیشه های سلفیه و موده آل البیت علیهم السلام

فروردین 1394

31

کارگاه شیوه نگارش مقالات دائره المعارف

آبان 94

32

کارگاه شیوه نگارش مقالات دائره المعارف (ویژه مقالات چهارده معصوم)

بهمن 94

33

بررسی، ارزیابی و هدایت پژوهشی دانشجویان مقطع  دکتری و تدوین مقاله

مجتمع عالی امام خمینی(ره)94

34

مدرس در کارگاه «نقد وبررسی تاریخنگاری تشیع»

1394

35

کارگاه روش تحقیق در سیره معصومان

اردیبهشت95

36

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاع رسانی // مهندس میرعرب

آبان 96

37

کارگاه آشنایی باشبکه های //  مهندس متین فر

آذر 96

38

کارگاه شناسایی منابع دعایی و چگونگی بهره برداری در پژوهش های تاریخی

آذر 96

39

کارگاه // استاد احمد پاکتچی

آذر 96

40

کارگاه ضوابط مقالات دائره المعارفی // استاد هادی عالم زاده و دکتر

آذر 96

41

آشنایی با امکانات پژوهشی نرم افزار پژوهان

آبان 98

42

آشنایی با امکانات پژوهشی کلود(clod)

آذر 98

سابقه علمی وپزوهشی:

1.تدریس:

ردیف

عنوان درس

مرکز علمی

سال تدریس

1

تاریخ تشیع (مقطع کارشناسی ارشد)

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

1387+1390

2

تاریخ وسیره پیامبر وائمه(ع)1و2

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

1389-1387

3

تاریخ اسلام

مؤسسه آموزش های کوتاه مدت وکاربردی

1390-1387

4

تاریخ تشیع2

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

1393-1382

5

تاریخ ائمه علیهم السلام

سفیران هدایت  حوزه علمیه قم

1386-1385

6

تاریخنگاری دراسلام

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

1389-1387

7

شیعه درنگاه دیگران

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

1390و1386

8

اندیشه اسلامی1و2

دانشگاه پیام نور واحد بهشر

نیم‌سال اول1386

9

تفسیر موضوعی قران

دانشگاه پیام نور واحد بهشر

نیم‌سال اول 1386

10

روخوانی قرآن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

نیم‌سال اول1380

11

معارف اسلامی1و2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

1383-1379

12

تاریخ تشیع3 (رشته شیعه شناسی)

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

1388-1385

13

تاریخ صفویه

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال‌اول89-88

14

سیره ائمه علیهم السلام

مؤسسه آموزش های کوتاه مدت

نیم‌سال دوم90-89

15

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

نیم‌سال اول91-90

16

مطالعات اسلامی در غرب

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال اول91-90

17

تاریخ اسلام 1(تخصصی)

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال اول91-90

18

جهان در عصر بعثت

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال اول91-90

19

تاریخ تشیع 3

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال اول91-90

20

تاریخ تشیع 2

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال اول91-90

21

مطالعات اسلامی در غرب

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال اول91-90

22

تاریخ تشیع(مقطع ارشد)

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال اول91-90

23

تاریخ تشیع 3

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال دوم91-90

24

تاریخ تشیع 2(رشته شیعه شناسی)

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال دوم91-90

25

امامان شیعه درنگاه غیرشیعیان-ارشد

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال دوم91-90

26

تاریخ اسلام و مستشرقان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال دوم91-90

27

تشیع و مستشرقان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال اول92-91

28

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال اول92-91

29

تاریخ‌اهلبیت3(امام سجاد، امام باقروامام‌صادق‌علیهم السلام)ارشد

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیم‌سال اول92-91

30

تشیع و مستشرقان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال اول93-92

31

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال اول93-92

32

تشیع و مستشرقان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال اول94-93

33

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال اول94-93

34

تشیع و مستشرقان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال دوم94-93

35

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیم‌سال دوم94-93

36

شیعه در جهان معاصر- دکتری

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال اول95-94

37

نقد آثار خاورشناسان- دکتری

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال دوم95-94

38

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیمسال اول96-95

39

مطالعات اسلامی در غرب

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال اول96-95

40

نقش تمدن اسلامی د رغرب وآثار خاورشناسان

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال اول96-95

41

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیمسال دوم96-95

42

مطالعات اسلامی در غرب

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال دوم96-95

43

امامان شیعه درنگاه غیرشیعیان-ارشد

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال دوم96-95

44

تاریخ مطالعات اسلامی در غرب

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال اول96-95

45

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیمسال دوم 97-96

46

تاریخ نگاری در اسلام

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال دوم 97-96

47

تاریخ مطالعات اسلامی در غرب

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال اول98-97

48

تاریخ تشیع در آثار مستشرقان

دانشگاه مجازی موسسه امام خمینی(ره)

نیمسال اول98-97

49

تاریخ اسلام ومستشرقان

موسسه آموزش عالی معصومیه

نیمسال اول98-97

50

تاریخ مطالعات اسلامی در غرب

مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

نیمسال دوم 98-97

51

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

نیمسال دوم 98-97

52

اهل بیت در آثار خاورشناسان

موسسه آموزش عالی‌حوزوی امام‌رضاعلیه السلام

و دفتر تبلیغات اسلام شبعه خوزسنان

نیمسال اول 99-98

53

ائمه در نگاه اندیشمندان دیگران

موسسه آموزشی بنت الهدی(جامعه المصطفی)

نیمسال دوم 99-98

54

تشیع در آثار خاورشناسان

دانشکده مجازی موسسه امام خمینی(ره)

نیمسال اول1401-99

2.تالیف:

ردیف

عنوان اثر

محل نشر

سال نشریا اجرا

1

مدارا با مخالف ومبارزه بامعاند در سیره نبوی

نشریه معرفت شماره 86

بهمن 1383

2

بازخوانی دیدگاه مونتگمری وات درباره پیامبر اسلام

تاریخ درآیینه پژوهش ش11

پائیز1385

3

نقد مقاله امام هادی علیه السلام درکتاب «تصویر امامان شیعه در دائر المعارف اسلام»

موسسه شیعه شناسی

1385

4

 «شرق شناسی ومستشرقان»

نامه تاریخ پژوهان شماره 17

1388

5

مقاله «ابی بن کعب»

دائره المعارف حرمین شریفین ج1

1389

6

مراجع تقلید گذشته، حال و آینده، نقد مقاله اکبر گنجی

سایت برهان- مقالات تاریخی

25-8-90

7

نهال تشیع توسط چه کسی غرس شد؟

سایت شبستان-فرهنگ ومعارف

3-3-91

8

عقیله بنی هاشم زندگی پس ازعاشورا راچگونه گذراند؟

سایت شبستان-فرهنگ ومعارف

17-3-91

9

ترجمه ونقد مقاله«تشیع در دوره بنی امیه»مونتگمری وات

فصلنانه تاریخ اسلام شماره48

1391

10

مقاله مطالعات شیعی در غرب انگلیسی زبان قبل از انقلاب اسلامی ایران

نشریه رهنمون- در نوبت چاپ

1391

11

انقلاب‌اسلامی‌ایران ومطالعات شیعی‌درغرب‌انگلیسی‌زبان

ویژه نامه تاریخ پژوهی ش53

1391

12

نگرشی بر زندگانی حضرت خدیجه

ره توشه‌راهیان‌نور(رمضان1434)

1392

13

امام کاظم(ع) در آثار خاورشناسان

فصلنامه‌علمی‌پژوهشی تاریخ اسلام ش53-  و مجموعه مقالات همایش«سیره‌و‌زمانه‌امام‌کاظم»(ع)

1392

14

نهضت امام باقر(ع)؛مبارزه با جاهليت اموی، اصلاح جريانات‌شيعی

خبرگزاری ایکنا

21-7-92

اقدامات‌اجتماعی‌وسیاسی‌امام باقر(ع) ومشکلات‌درون‌شیعی ا

خبرگزاری شبستان

21-7-92

15

قیام امام باقرعلیه السلام برای‌بقای اسلام باشمشیرعقل‌واندیشه

خبرگزاری قدس آنلاین

21-7-92

16

پالایش افکار راهبرد مبارزاتی در جبهه جعفری بود

خبرگزاری قدس انلاین

20-10-92

17

خاورشناسان و جایگاه اجتماعی و سیاسی امام حسن علیه السلام

مجموعه مقالات همایش« سبط النبی»

1393

18

چالش‌های اندیشه ای واقتصادی شیعیان درعصرامام باقر علیه‌السلام

فصلنامه‌علمی‌پژوهشی تاریخ اسلام

تابستان1393

19

پیامدهاو بازتاب‌های شیعه پژوهی در مطالعات شرق شناسی معاصر

دوفصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات تاریخ جهان اسلام

شماره 3 بهار و تابستان1393

20

جایگاه سیاسی شیعیان در افغانستان معاصر با تأکید بر اسیبهای آن

فصلنامه‌علمی‌پژوهشی پژوهش نامه تاریخ

پاییز94

21

نقش وجایگاه شیعیان در جریان اصلاح گرایی در افغانستان معاصر

فصلنامه‌علمی‌پژوهشی پژوهش نامه تاریخ

پاییز96

22

تحولات شیعه‌پژوهی ‌غربیان پس ‌از انقلاب اسلامی ایران، زمینه‌ها و عوامل

دوفصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات تاریخ جهان اسلام

بهار وتابستان96

23

جریان‌های فکری شیعه در عصر امام هادی علیه السلام

همایش سیره‌وزمانه امام هادی ع

مجموعه مقالات همایش آذر96

24

اوضاع اجتماعی شیعیان در عصر امام هادی علیه السلام

همایش سیره‌وزمانه امام هادی ع

مجموعه مقالات همایش آذر96

25

ناجا و مؤلفه‌های تمدن‌ اسلامی؛ بررسی زمینه‌ها، عوامل‌وموانع

همایش ناجا و تمدن اسلامی

آذر1396

26

معنویت در سیره امام علی(ع) و بازکاوی آن در آثار خاورشناسان

همایش بین المللی امام علی الگوی معنویت و عدالت

1397

انقلاب اسلامی ایران و مطالعات اسلامی در غرب

(بررسی محورها وموضوعات مطالعات اسلامی خاورشناسان)

چکیده همایش بازخوانی آثار علمی فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

1397

27

مهاجرت به ایران و هنجارهای ازدواج در جامعه شیعیان افغانستان

فصلنامه‌علمی‌پژوهشی پژوهش نامه تاریخ

1398

تاریخ¬نگری وشیوه¬تاریخ نگاری علامه جعفر مرتضی¬عاملی

نشریه آیینه پژوهش

1398

28

احیاء مذهب شیعه وجایگاه آن درنظام های حکومتی افغانستان

مطالعات تاریخ جهان اسلام

1399

جریان شناسی علمی شیعیان عصر امام باقر علیه السلام

نشریه تاریخ اسلام

1399

29

جریانهای فکری شیعه در عصر امام حسن عسکری علیه السلام و مواجهه آن حضرت

همایش سیره و زمانه امام حسن عسکری علیه السلام

دبیرخانه همایش

3. مقالات و آثار آماده نشر:

ردیف

عنوان اثر

وضعیت اثر

1

کتاب شیعه در دور بنی امیه السلام(پژوهشگاه امام صادق علیه السلام)

در دست نشر

2

طرح تحقیقاتی تشیع در دوره امام باقر علیه

بررسی در شورای پژوهشی

3

دگرگونی‌ اقدامات شیعه پژوهی‌غربیان، بررسی نمونه ها  وآمارها

در حال ارزیابی

4

احیاء مذهب شیعه وجایگاه آن درنظام های حکومتی افغانستان   

در حال ارزیابی

5

مقتل نگاری اصحاب شیعی امام صادق علیه السلام                             

در حال ارزیابی

6

آثار و پیامدهای مرجعیت علمی امام باقرع نزد اهل سنت

در حال ارزیابی

7

«منبع شناسی تاریخ ائمه علیهم السلام»

آماده برای ارسال

8

«جریان شناسی اهل سنت» (روشنفکران معاصر)

آماده برای ارسال

9

« سیره ائمه علیهم السلام ومدیریت»

آماده برای ارسال

10

مقاله «آسیب شناسی مطالعات شیعی درغرب انگلیسی زبان»

آماده برای ارسال

11

تاریخ نگار اصحاب شیعی امام صادق علیه السلام

آماده برای ارسال

12

رهیافت‌های نظری دین وکارکردهای عملی آن در زندگی اجتماعی

آماده برای ارسال

13

نظرگاه اندیشه دین اسلام درباره کار و تولید و مقایسه آن با فرهنگ لیبرال غربی

آماده برای ارسال

14

اصحاب تاریخ ساز ائمه علیهم السلام 1) «حجربن عدی» 2)«سلیمان بن صردخزاعی»

درحال تدوین

15

طرح تحقیقاتی«سیرمطالعات شیعی در غرب انگلیسی زبان»1950-1900م پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

در حال تدوین

16

بازخوانی اندیشه‌های شیعی در رجزهای اصحاب امام حسین ع درعاشورا

در حال تدوین

17

آسیب شناسی شیعه پژوهی غربیان

در حال تدوین

4.  سخنرانی و ارائه مقالات:

ردیف

موضوع

مکان برگزاری

زمان برگزاری

1

دبیر علمی نشست شیعه و تمدن اسلامی

جامعه الزهرا

1389

2

دبیر علمی نشست نقد دائره المعارف سیر ه نبوی

سالن انجمن های علمی حوزه

1390

3

امامت پژوهی در غرب انگلیسی زبان (بررسی کتاب نخستین اندیشه های شیعی، تعالیم امام محمد باقر علیه اللام/ ارزینا لالانی)

مجتمع عالی امام خمینی(ره

3-3-1391

4

ناقد در کرسی نرویجی با عنوان «نقش شیعیان در صحابه نگاری»

 اداره همکاری های علمی و پژوهشی

1391

5

دبیر علمی‌کرسی نقدکتاب دانشنامه سیره نبوی

انجمن تاریخ پژوهان

4/12/1390

6

دبیر علمی نشست علمی «شیعه هراسی درمصر»

انجمن تاریخ پژوهان

آذر 1393

7

دبیری علمی نشست «عاشوراپژوهی در غرب»

اداره همکاری های علمی و پژوهشی دفتر

آذر1393

8

دبیر علمی نشست « غدیر در آثار خاورشناسان»مهر 1394

اداره همکاری های علمی و پژوهشی دفتر

مهر 1394

9

دبیر علمی نشست « غدیر در آثار اهل سنت» مهر 1394

انجمن تاریخ پژوهان

مهر 1394

10

کارشناس مدعو برنامه سیره پیامبر و اهل بیت آن‌حضرت

شبکه محلی مسلمانا بوسنی

2- 9-90

11

کارشناس  برنامه شهادت امام باقر علیه السلام؛رادیو معارف(چشمه سارعلم)

کارشناسی برنامه زنده رادیومعارف

13/8/90

12

کارشناس  برنامه ولادت امام باقر علیه اسلام؛  رادیو معارف(سردار عشق)

کارشناسی برنامه زنده رادیو معارف

2/3/1391

13

کارشناس  برنامه خورشید برنی

کارشناسی برنامه رادیو معارف

1391

14

کارشناس برنامه زنده رادیویی ویژه شهادت امام باقر علیه السلام

کارشناسی برنامه رادیو  قم

1397

ارائه3جلسه سخنرانی در فضای مجازی درباره مدارا در سیره امام حسن علیه السلام

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

اردیبهشت99

5.  وضعیت زبان خارجی:

زبان

درک مطلب

نوشتن

شنیداری

گفتگو

انگلیسی

خوب

متوسط

ضعیف

متوسط

عربی

خوب

متوسط

متوسط

متوسط

6. راهنمائی و مشاوره:

7 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد دفاع شده؛

5 راهنمایی پایان نامه در حال انجام

1 مشاوره پایان نامه ارشد دفاع شده

5 تحقیق پایانی دوره کارشناسی و داوری بیش از 10 پایان نامه و تحقیق پایانی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) و جامعه الزهرا(ع)  و موسسه امام رضا علیه السلام

7. مسافرت های خارج از کشور:

–  مسافرت به کشور مالزی؛ پائیز 1389 همراه با برخی اساتید و پژوهشگران به منظور بازدید از مراکز علمی و دانشگاه های آن کشور، تبادل علمی و تجربیات آموزشی و پژوهشی

– مسافرت به کشور بوسنی، دی ماه 1390، از طرف معاونت بین الملل حوزه علمیه به منظور بازدید از مراکز علمی و دانشگاهی آن کشور، تبادل علمی و تجربیات آموزشی و پژوهشی

نشست‌ها

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.

کنفرانس

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.