• 0
  • 0
  • 197

مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی

از جمله ویژگى هاى کتاب، تبیین اندیشه ها و پژوهش هاى برخى فیلسوفان غربى؛ از جمله هانرى کربن، جیمز دارمستتر، فان فلوتن، ایگناتس گلدتسیهر، ادوارد برون، مارگولیوث، ژزف کنت دوگوبینو، همیلتون گیب و آنه مارى شیمل است.


از جمله ویژگى ‏هاى کتاب، تبیین اندیشه ‏ها و پژوهش ‏هاى برخى فیلسوفان غربى؛ از جمله هانرى کربن، جیمز دارمستتر، فان فلوتن، ایگناتس گلدتسیهر، ادوارد برون، مارگولیوث، ژزف کنت دوگوبینو، همیلتون گیب و آنه مارى شیمل است.

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ پيشگفتار؛ فصل اوّل: مهدويت از منظر شرق شناسان؛ فصل دوم: ديدگاه پديدارشناسانه هانري كربن پيرامون مهدويت؛ فصل سوم: مهدويت از ديدگاه جيمز دارمستتر؛ فصل چهارم: مهدويت از ديدگاه فانفلوتن؛ فصل پنجم: مهدويت از ديدگاه ايگناتس گلدتسيهر؛ فصل ششم: پژوهش ادوارد براون درباره فرقه هاي منسوب به مهدويت؛ فصل هفتم: مهدويت از ديدگاه مارگوليوث؛ فصل هشتم: نگرش ژوزف كنت دو گوبينو؛ فصل نهم: ديدگاه هميلتون گيب درباره شيعه و مهدويت؛ فصل دهم: ديدگاه آنه ماري شيمل درباره مهدويت؛ فهرست منابع

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

16 − 15 =