• 0
  • 0
  • 487

ناپایداری تشیع در اندلس؛ بازنمایی زمینه‌ها و بسترهای عدم گسترش تشیع در اندلس

این کتاب در صدد بازنمود زمینه‌ها و بسترهای عدم پایداری تشیع در اندلس است.


اسپانیا یکی از سرزمین‌های فتح شده اسلامی بود که به واسطه حضور طولانی مدت مسلمانان در قرون میانه، تأثیرات گسترده‌ای از فرهنگ و تمدن اسلامی پذیرفت. شواهد و قارین چنین می‌نماید که یکی از علل رشد و پیشرفت فرهنگی و تمدنی اسپانیا همین تأثیرپذیری از اسلام است. بررسی تأثیرهای فرهنگی و اجتماعی حاصل از برخورد مسیحیان و مسلمانان در یک جامعه اروپایی قرون وسطایی دارای اهمیت دوچندان است. پیرامون تاریخ جریان فتح اندلس و ادوار حکومت اسلامی در این سرزمین، منابع به تفصیل به بحث و بررسی پرداخته‌اند. اما هنوز کاوش‌ها پیرامون تشیع در اندلس نیازمند ارتقای کمی و کیفی است.

این کتاب در صدد بازنمود زمینه‌ها و بسترهای عدم پایداری تشیع در اندلس است. با مراجعه به قدیمی‌ترین آثاری که از تاریخ اندلس خبری به دست داده‌اند، انعکاس احترام و علاقه به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ در متون ادبی و در مرثیه‌های حسینی، در سکه‌ها، معماری، در مسابقه نزاع فرقه‌ای، در شعائر دینی و اندیشه فلسفی در این منطقه ظهور و بروز داشته است. اما سوگمندانه فرهنگ اسلامی اندلس پذیرای اندیشه‌های شیعی نشد و عقاید شیعی در این منطقه رشد نیافت.

نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده‌های جمع‌آوری شده در این پژوهش نشان می‌دهد که تقابل و حساسیت عباسیان با فاطمیان و علویان، استفاده ابزاری از آموزه مهدویت، مبارزه مرابطون با اندیشه‌های شیعی، سرکوب حرکت‌ها و قیام‌های شیعی، تقابل امویان با شیعیان از مهم‌ترین موانع زمینه‌ای و اصلی عدم پایداری تشیع در اندلس بوده است.

تحقیق و پژوهش در مورد تشیع در اندلس برای پر کردن خلأ موجود میان نسل‌های مسلمان یک نیاز علمی به شمار می‌رود. این خلأ در نتیجه محدودیت‌های تاریخی تشیع از نظر رهبری و محاصره فکری و سیاسی آن در ذهن امت مسلمان استحکام یافته است.

برای آن که بسترهای عدم پایداری تشیع در اندلس و زوایای گوناگون آن آشکار شود، بایسته است به درستی فرایند حضور تشیع در اندلس روشن شود؛ چرا که آگاهی و وقوف بر آن، به فهم دقیق این مسئله کمک فراوانی می‌کند. از این رو کتاب حاضر مراحل ورود تشیع به اندلس، نقش فاطمیان در گسترش تشیع در اندلس، فرایند انتقال فرهنگ شیعی به اندلس، ابزارها و شیوه‌های شیعیان در انتشار تشیع را نیز مطمح نظر قرار داده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تشیع در اندلس

فصل سوم: ابزارها و شیوه‌های شیعیان برای انتشار تشیع

فصل چهارم: علل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس

فصل پنجم: علل ناکامی بنی حمود در انتشار و گسترش تشیع در اندلس

فصل ششم: نتیجه

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

2 × 2 =