• 0
  • 0
  • 503

شیعیان عرب، مسلمانان فراموش شده

نگارنده در این کتاب به منظور تحلیلی از خصوصیات و نقش شیعیان عرب در سیاست، جامعه و مذهب در خاورمیانه ی معاصر، در چهار فصل آغازین به بررسی وضعیت عمومی و معضلات شیعیان دست می زند. پنج فصل بعدی کتاب، شامل مطالعات موردی درباره ی کشورهای عراق، لبنان، کویت، بحرین و عربستان سعودی بوده و […]


نگارنده در این کتاب به منظور تحلیلی از خصوصیات و نقش شیعیان عرب در سیاست، جامعه و مذهب در خاورمیانه ی معاصر، در چهار فصل آغازین به بررسی وضعیت عمومی و معضلات شیعیان دست می زند. پنج فصل بعدی کتاب، شامل مطالعات موردی درباره ی کشورهای عراق، لبنان، کویت، بحرین و عربستان سعودی بوده و بر مبنای این استنباط به نگارش درآمده که جامعه ی شیعی یک پارچه نیست و درون جامعه ی شیعی هریک از کشورهای یاد شده، نیز بین جوامع شیعی در کشورهای مختلف، تفاوت هایی وجود دارند. در دو فصل پایانی کتاب نیز روابط متقابل شیعیان و غرب و نتایج حاصل از آن، بررسی می شود. به تصریح نگارنده: “تشیع به هیچ وجه ذاتا با غرب، دشمنی ندارد.

شیعیان به گونه های مختلف درباره ی غرب می اندیشند و این امر به عوامل ذیل بستگی دارد:
1- جهت گیری سیاسی فرد
2- نگرش غربیان درباره ی شیعیان
3- میزان حمایت غرب از حکومت هایی که شیعیان را سرکوب می کنند. افزون بر این، عواملی که دیگر اعراب و مسلمانان را تحت تاثیر قرار می دهند (از جمله مساله ی اعراب و اسرائیل و برداشت غرب از اسلام) بر شیعیان نیز اثر خواهند داشت. برای مثال در کویت، شیعه و سنی (حتی اسلام گرایان) بر این نکته اتفاق نظر دارند که حضور نظامی آمریکا برای امنیت کویت در مقابل عراق، امری ضروری است”.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

چهار + سیزده =