• 0
  • 0
  • 446

منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم

پژوهش‌های بنیادین که بر دیگر تحقیقات تأثیر فراوان و اساسی دارند از ارزش و اعتبار بالایی برخوردارند. چنان که ارائه یک نظریه بنیادین، پژوهش‌های دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. بر این اساس شناخت دقیق و علمی منابع که مستندات هرپژوهشی است، زیربنایی برای تحقیقات بعدی خواهد بود. ارائه محورهایی که ارزش و اعتبار هر […]


پژوهش‌های بنیادین که بر دیگر تحقیقات تأثیر فراوان و اساسی دارند از ارزش و اعتبار بالایی برخوردارند. چنان که ارائه یک نظریه بنیادین، پژوهش‌های دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. بر این اساس شناخت دقیق و علمی منابع که مستندات هرپژوهشی است، زیربنایی برای تحقیقات بعدی خواهد بود. ارائه محورهایی که ارزش و اعتبار هر منبعی را بشناساند به مثابه شناخت دقیق وکامل شناسنامه‌های پژوهش‌هاست. اعتبار علمی نویسنده، بسترشناسی سیاسی، فکری و اجتماعی منابع، رویکردشناسی دقیق نویسندگان، نسخه‌شناسی منابع، شناخت وکشف منابع آشکار و پنهان و اعتبارسنجی آنها و… مؤلفه‌های سنجش ارزش‌گذاری منابع هستند که می‌توان براساس آنها عیار پژوهش‌های مبتنی بر این منابع را شناخت. با این نگاه، نویسنده سعی کرده است تا در این پژوهش راهی برای دستیابی اعتبار و ارزش منابع کهن تاریخی شیعه تا قرن پنجم بیابد. این پژوهش برشناخت و بازسازی متون کهن مفقود تاریخی شیعه تأکید دارد تا از این راه جنبه‌های گوناگون تاریخ‌نگاری شیعه به‌دست آید.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

9 − 3 =