• 1
  • 0
  • 559

پاسخ به دو شبهه پیرامون غدیر

در این کتاب به دو شبهه «أمیرالمؤمنان (عليه السلام) در رخداد غدیر در غدیر بوده یا در یمن؟» و «اللهم وال من والاه .... فرمایش پیامبر (صلي الله عليه و آله) نه افزوده مردم» پاسخ داده شده است.

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 598

احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیر

محقق و پژوهشگر علوم اسلامی درباره کتاب «احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیر» گفت: علمای بزرگوار شیعه برای اثبات حقانیت ماجرای غدیر، فقط استناد به منابع مورد قبول اهل سنت کرده اند، ولی در این کتاب از منابع شیعی نیز بهره گرفته ایم.

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 457

پاسخ به شبهه ای پیرامون “حدیث غدیر”

بررسی و دقت در حدیث غدیر، شواهد و قرینه هایی که در خود روایت و زمان و مکان صدور روایت وجود دارد به خوبی روشن می سازد که حدیث غدیر برای ابلاغ رسالت بسیار مهمی بوده که معرفی جانشین پیامبر(صلی الله علیه وآله) بوده است.

ادامه مطلب...