• 0
  • 0
  • 482

مکیال المکارم

کتاب شریف مکیال المکارم یکی از آثار مجتهدی آگاه و دلباخته ای پر سوز و آه است که دلالت بر وسعت علم و ارادت و اخلاق و عشق او به درگاه امام زمان دارد.

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 211

مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی

از جمله ویژگى هاى کتاب، تبیین اندیشه ها و پژوهش هاى برخى فیلسوفان غربى؛ از جمله هانرى کربن، جیمز دارمستتر، فان فلوتن، ایگناتس گلدتسیهر، ادوارد برون، مارگولیوث، ژزف کنت دوگوبینو، همیلتون گیب و آنه مارى شیمل است.

ادامه مطلب...