• 0
  • 0
  • 324

دوره‌ كارشناسى رشته شيعه شناسى

دوره‌ كارشناسى شيعه شناسى عبارت است از مرحله اى كه فراگيران با دروس عمومى و برخى از دروس تخصّصى رشته‌ مربوط آشنا شده و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى در آن رشته مى شوند.


دوره‌ كارشناسى شيعه شناسى عبارت است از مرحله اى كه فراگيران با دروس عمومى و برخى از دروس تخصّصى رشته‌ مربوط آشنا شده و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى در آن رشته مى شوند.

اهداف كلّى دوره

ـ آشنايى با تعاليم و انديشه هاى اهل بيت (عليهم السلام)؛

ـ اطلاع از اختصاصات تفكر شيعى؛

ـ آشنايى با علوم شكل گرفته در بستر انديشه ى شيعى؛

ـ توانايى پاسخ گويى به شبهات؛

ـ زمينه سازى براى ورود به دوره ى كارشناسى ارشد؛

ـ مطالعات روشمند در خصوص گروه ها و جوامع شيعى.

اهداف و سياست هاى آموزشى

ـ تربيت مبلّغ اسلامى در زمينه‌ى قرآن و اهل بيت (عليهم السلام)؛

ـ تربيت كارشناس معارف شيعى؛

ـ ايجاد روحيه‌ى پژوهش در زمينه‌ى عقايد و باورهاى تشيع؛

ـ گسترش دروس و كرسى‌هاى اسلام شناسى و شيعه شناسى در دانشگاهها و مراكز آموزش بين المللى؛

ـ ايجاد و توانمندى در معرّفى مستدل، منطقى و علمى آموزه هاى شيعى؛

ـ تلاش براى ارايه ى راه كارها به منظور تقريب و همبستگى بين مذاهب.

طول دوره و شكل آن

ـ طول دوره ى كارشناسى شيعه شناسى حدّاكثر 5 سال مى باشد.

ـ هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت و زمان تدريس هر واحد يك نيم سال در شانزده هفته مى باشد.

ـ نظام و شكل دوره به صورت ترمى واحدى خواهد بود.

برنامه ى درسى دوره

تعداد كلّ واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى رشته ى شيعه شناسى 167 واحد است كه محورهاى دروس و تعداد واحدهاى آن به شرح زير است:

رديف محورهاي دروس تعداد واحد
1 دروس حوزوی 32
2 دروس عمومی 21
3 دروس مشترک 54
4 دروس تخصصی 60
جمع كل 167

اهميّت و ضرورت

با پيروزى انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى (قدس سره) افق جديدى در عرصه ى جهانى گشوده شد. برقرارى نظام جمهورى اسلامى مسايل و صاحبنظران جهان اسلام و غير جهان اسلام قرار داده و آنان را متوجّه رويكردى نو به اسلام نمود. لذا ارايه ى سامانمند و نظاممند اسلام شيعى به صورت يك رشته ى تخصّصى را بيش از پيش ضرورى ساخته است.

نقش و توانايى دانش آموختگان اين رشته مى توانند در معرّفى همه جانبه ى مكتب اهل بيت (عليهم السلام) به عنوان پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس نقش مؤثّرى ايفا كنند.

عناوين درسي

الف) دروس حوزوى:

رديف عنوان درس تعداد

واحد

ساعت پيش نياز توضيحات
جمع نظری عملی
1 صرف (1) 4 80 48 32
2 صرف (2) 3 64 32 32 صرف (1)
3 نحو (1) 3 48 48 صرف (2)
4 نحو (2) 5 96 64 32 صرف (2) ، نحو (1)
5 نحو (3) 5 96 64 32 صرف (2)، نحو (2)
6 تجزیه و ترکیب 2 64 64 نحو (3)
7 متن خوانی و درک متن 2 64 64 نحو (3) و تجزیه و ترکیب
8 روش آموزش قرآن 1 32 32 روان خوانی و تجوید مقدماتی
9 فلسفه ی اسلامی مقدماتی 2 32 32
10 روش تبلیغ 1 32 32 اندیشه اسلامی
11 آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران 2 32 32
12 منطق مقدماتی 2 32 32
جمع کل 32 672 352 320

ب) دروس عمومى:

رديف عنوان درس تعداد

واحد

ساعت پيش نياز توضيحات
جمع نظری عملی
1 اندیشه اسلامی (1) 2 32 32
2 اندیشه اسلامی (2) 2 32 32 اندیشه اسلامی (1)
3 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 32
4 اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره) 2 32 32 اندیشه اسلامی (2)
5 ادبیات فارسی 3 48 48
6 تربیت بدنی 2 32 32
7 اخلاق اسلامی 2 32 32
8 تفسیر موضوعی قرآن 2 32 32 تفسیر مقدماتی
9 تنظیم خانواده 1 16 16
10 زبان خارجی 3 48 48
جمع کل 21 336 336

تذكّر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس مشترك:

رديف عنوان درس تعداد

واحد

ساعت پيش نياز توضيحات
جمع نظری عملی
1 نحو تکمیلی 1 32 32 نحو (3)
2 آشنایی با علوم قرآن 2 32 32
3 تفسیر مقدماتی 2 32 32 آشنایی با علوم قرآن
4 تفسیر موضوعی (2) 2 32 32 اخلاق
5 آشنایی با تاریخ و منابع حدیث 2 32 32 آشنایی با علوم قرآن
6 عقائد اسلامی (3) 2 32 32 اندیشه اسلامی (2)
7 عقائد اسلامی (4) 2 32 32 عقائد اسلامی (3)
8 تاریخ عمومی ادیان (1) 2 32 32 تاریخ عمومی ادیان (1)
9 تاریخ عمومی ادیان (2) 2 32 32 تاریخ عمومی ادیان (1)
10 تاریخ اسلام 2 32 32 تاریخ تحلیلی صدر اسلام
11 آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی 2 32 32
12 شیعه شناسی 2 32 32 آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی
13 آشنایی با عرفان اسلامی 2 32 32
14 اصول فقه 5 80 80 منطق و نحو (3)
15 آشنایی با دانش فقه 2 32 32
16 فقه (1) 4 64 64 اصول فقه و آشنایی با دانش فقه
17 فقه (2) 4 64 64 فقه (1)
18 فقه (3) 4 64 64 فقه (2)
19 منطق 4 64 64 منطق مقدماتی
20 فلسفه اسلامی 4 64 64 فلسفه اسلامی مقدماتی
21 روش تحقیق 2 48 16 32
جمع کل 54 896 832 64

د) دروس تخصّصى (شيعه شناسى):

رديف عنوان درس تعداد

واحد

ساعت پيش نياز توضيحات
جمع نظری عملی
1 تاریخ تشیع (1) 4 64 64 نقش ائمه (ع) از آغاز تا پایان غیبت صغری
2 تاریخ تشیع (2) 4 64 64 تاریخ تشیع (1) آغاز غیبت کبری تا قرن دهم (صفویه)
3 تاریخ تشیع (3) 4 64 64 تاریخ تشیع (2) از قرن دهم تا عصر حاضر
4 جغرافیای تشیع 1 16 16 با تاکید بر جغرافیای کنونی تشیع در جهان
5 آئین ها و شعائر شیعی 2 32 32
6 علم رجال و درایه در شیعه 2 32 32
7 علم تفسیر در شیعه 2 32 32
8 علم فقه و اصول در شیعه 2 32 32
9 علم فلسفه در شیعه 2 32 32
10 علم کلام در شیعه 2 32 32
11 اخلاق وعرفان در شیعه 2 32 32
12 تاریخ حوزه های علمیه 2 32 32
13 اختصاصات فقهی شیعی 2 32 32 احکام فقهی خاص شیعه
14 فلسفه ی اسلامی (1) 3 48 48
15 فلسفه ی اسلامی (2) 4 64 64 فلسفه اسلامی (1)
16 فلسفه اسلامی (3) 4 64 64 فلسفه اسلامی (1,2)
17 آشنایی با منابع حدیثی شیعه 2 32 32
18 متن خواتی روایی 2 64 64
19 فرق شیعه 2 32 32 با اشاره به فرق اسلامی و تبیین چگونگی شکل گیری فرق
20 شیعه در نگاه دیگران 2 32 32
21 نیازهای منطقه ای 2 32 32
22 معارف شیعه (1) 2 32 32
23 معارف شیعه (2) 2 32 32
24 معارف شیعه (3) 2 32 32
25 معارف شیعه (4) 2 32 32
جمع کل 60 992 928 64

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

شش + سیزده =