• 1
  • 0
  • 345

سطح چهار رشته امامت با دو گرایش امام‌شناسی و تطبیقی بین‌المذاهب

رشته آموزشی – پژوهشی «امامت» با دو گرایش امام‌شناسی و تطبیقی بین‌المذاهب، چهارمین مقطع از مقاطع حوزوی و یکی از رشته‌های حوزه دانشی «کلام، ادیان، فرق و مذاهب» است که در آن طلاب، ضمن بررسی تحلیلی و استدلالی مبانی و مسائل امامت و ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام و نقد و ارزیابی نظریه‌های سایر مذاهب اسلامی، نسبت به افزایش توان پاسخ ­گویی به نیازهای علمی و تخصصی، توان تحقیق، تحلیل، بررسی تطبیقی و نظریه پردازی درباره مسائل امامت را پیدا می­کنند و در پایان، موفق به دریافت دانش نامه سطح 4 در رشته «امامت» با یکی از گرایش‌های «امام‌شناسی» و یا «تطبیقی بین‌المذاهب» می­شوند.


رشته آموزشی – پژوهشی «امامت» با دو گرایش امام‌شناسی و تطبیقی بین‌المذاهب، چهارمین مقطع از مقاطع حوزوی و یکی از رشته‌های حوزه دانشی «کلام، ادیان، فرق و مذاهب» است که در آن طلاب، ضمن بررسی تحلیلی و استدلالی مبانی و مسائل امامت و ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام و نقد و ارزیابی نظریه‌های سایر مذاهب اسلامی، نسبت به افزایش توان پاسخ ­گویی به نیازهای علمی و تخصصی، توان تحقیق، تحلیل، بررسی تطبیقی و نظریه پردازی درباره مسائل امامت را پیدا می­کنند و در پایان، موفق به دریافت دانش نامه سطح 4 در رشته «امامت» با یکی از گرایش‌های «امام‌شناسی» و یا «تطبیقی بین‌المذاهب» می­شوند.

اهداف:

  1. ایجاد تسلّط بر آراء کلامی و اعتقادی امامیه و سایر مذاهب در خصوص مبانی و مسائل امامت؛
  2. تقویت توان پژوهش در حدّ تحلیل استدلالی و ارائه نظریه‌ در خصوص مبانی و استخراج مبانی علوم انسانی از قرآن کریم مسائل امامت و نقد و ارزیابی آراء و نظرات سایر مذاهب؛
  3. ارتقاء توان پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و تخصّصی در خصوص مبانی و مسائل امامت؛
  4. تأمین استاد مورد نیاز در مباحث قرآن و علوم انسانی؛
  5. ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنی و استخراج آموزه‎های رهگشای آن در عرصه علوم انسانی.

دروس پیش نیاز

ردیف عنوان درس ساعت اهداف
1 امامت عامه 1 و2 64 شناخت دقیق دیدگاه قرآن و روایات در مورد حقیقت امامت و ولایت، نیاز به امام، ولایت تکوینی و تشریعی، مقامات، ویژگی‌ها، وظائف و اختیارات امام، عدم تعارض امامت با خاتمیّت و… و پاسخ به شبهات مرتبط
2 امامت خاصه1و2 64 اثبات عقلی و نقلی امامت امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام و نقد ادله خلافت خلفای سه گانه و پاسخ به شبهات مرتبط
3 نظریه‎های امامت و خلافت 32 تحلیل و بررسی نظریه‏های امامت از دیدگاه مذاهب (فِرق شیعه و اهل سنت)
مجموع ساعات 160

 

تبصره: فارغ‏التحصیلان سطح سه رشته امامت و طلابی كه دروس پیش‌نیاز را در مراكز معتبر گذرانده باشند، در صورت مطابقت هشتاد درصدی سرفصل‌ها، از گذراندن این دروس معاف هستند.

عناوین و مشخصات كلی دروس

ردیف عنوان درس ساعت
1      خارج اصول (دو سال) 220
2      خارج فقه (دو سال) 220
4      تحقیق فقهی و اصولی 1 و 2 64
5 دروس تخصصی مشترک رشته 320
اختصاصی گرایش تطبیقی بین المذاهب 272
اختصاصی گرایش امام شناسی 320
6      پایان‏نامه 288
جمع كل 1704

 

عناوین دروس:

الف) دروس مشترک رشته امامت:

ردیف عنوان درس ساعت اهداف
1 مدارس کلامی امامیه 32 بررسی تحلیلی سیر تطور، جریان­ها و رویکردهای مدارس کلامی امامیه با تأکید بر معرفی مهم‌ترین اندیشمندان، آراء و نظریه های آنها (با رویکرد جایگاه امامت)
2 مکاتب کلامی اهل تسنن 32 بررسی تحلیلی سیر تطور، جریان‌ها و معرفی شخصیت های مطرح در مکاتب کلامی اهل تسنن با تأکید بر مهمترین مبانی و آراء آن‌ها (با رویکرد جایگاه امامت)
3 نظریه‏های امامت 1 32 تحلیل و ارزیابی استدلالی مهمترین نظریه‌های امامت از دیدگاه امامیه نخستین، محدثان و متکلمان همراه با بررسی سیر تطور دیدگاه‎ها تا دوره معاصر
4 نظریه‏های امامت 2 16 تحلیل و ارزیابی استدلالی مهمترین نظریه‌های امامت در دوره‌های مختلف از دیدگاه زیدیه و اسماعیلیه
5 نظریه‏های امامت 3 16 تحلیل و ارزیابی استدلالی مهمترین نظریه‌های امامت در دوره‌های مختلف از دیدگاه فلاسفه و عرفا
6 غلو و تقصیر 32 جریان شناسی و بررسی تحلیلی علل پیدایش جریان غالیان و مقصران و ارزیابی انتقادی مبانی آنها، ساحت ها و معیار تعیین غلو و تقصیر به همراه بررسی نحوه مواجهه اهل‌بیتعلیهم السلام با آنها
7 سبک شناسی منابع امامت پژوهی 32 سبک شناسی تحلیلی و ارزیابی مهمترین آثار امامت پژوهی در فریقین با محوریت زمینه نگارش، تاریخ پژوهی متن، مخاطب شناسی، ساختار، روش القای محتوا، مآخذ، رویکردها و تاثیرات آن بر سایر آثار
8 نظریه‏های امامت در اندیشه اهل تسنن 32 تحلیل و ارزیابی انتقادی مهمترین نظریه‌های اهل تسنن در موضوع امامت و خلافت با تاکید بر نظریه‌های جدید مانند: نوسلفی‌ها و نومعتزلیان
9 امامت در پژوهش‏های نوین مستشرقان 32 تحلیل و نقد مهمترین جریان‌ها، مبانی و روش‌های پژوهشی مستشرقان در  موضوع امامت
10 نقد آراء دگراندیشان شیعه در امامت 32 تحلیل و نقد مهمترین جریان‌ها، آراء و نظریه‌های دگراندیشان شیعی در دوران معاصر در موضوع امامت
11 نقد مبانی فکری سلفیه و وهابیت 32 تحلیل و ارزیابی انتقادی مبانی روش شناختی سلفیه و وهابیت در دین پژوهی مانند: نسبت عقل و نقل، حقیقت و مجاز، نفی تأویل و همچنین عقائد بنیادین و اساسی وهابیت مانند توحید و شرک
مجموع  ساعت و واحد 320

 

ب) دروس اختصاصی گرایش امامت تطبیق بین المذاهب

ردیف عنوان درس ساعت اهداف
        1 حقیقت و کارکردهای امامت 32 بررسی تحلیلی، مقایسه‌ای و انتقادی حقیقت امامت و کارکردهای آن در حوزه‌های فردی و اجتماعی، تکوینی و تشریعی از منظر امامیه و اهل تسنن
        2 افضلیت امام 16 تحلیل و ارزیابی ادله ضرورت افضلیت امام از دیدگاه امامیه و بررسی مقایسه­ای وانتقادی با دیدگاه اهل تسنن با تاکید بر رویکردها و آثار جدید ایشان
        3 ادله و ضرورت عصمت امام 16 تحلیل و ارزیابی ادله  ضرورت  عصمت امام از دیدگاه امامیه و بررسی مقایسه­ای وانتقادی با دیدگاه عدالت در اهل تسنن با تاکید بر رویکردها و آثار جدید ایشان
        4 ماهیت و قلمرو علم امام 16 تحلیل و ارزیابی ماهیت و قلمرو علم از دیدگاه امامیه و بررسی مقایسه ای وانتقادی با دیدگاه اجتهاد در اهل تسنن با تاکید بر رویکردها و آثار جدید ایشان
        5 مبانی و شیوه‏های تعیین امام 32 بررسی تحلیلی و ارزیابی مقایسه‎‎ای مبانی تعیین امام مانند: نصب و اختیار به همراه شیوه‌های تعیین و راه های شناخت امام از دیدگاه امامیه و اهل تسنن
        6 روش نقد و فهم متون روایی اهل سنت 32 بررسی تحلیلی و ارزیابی روش­های نقد و فهم دلالت روایات از منظر اهل  تسنن و شیوه های بهره برداری از آنها در اثبات و نقد روایات امامت
        7 روش اعتبار سنجی روایات اهل سنت 32 بررسی تحلیل و ارزیابی اصول و مبانی رجالی و روش­های جرح و تعدیل در روایات اهل تسنن و شیوه­های بهره گیری از آن ها در بهره گیری از روایات امامت
        8 روش شناسی استناد به آیات امامت 32 بررسی تحلیلی و ارزیابی روش­های استدلال به آیات امامت و شیوه های بهره گیری از آنها در اثبات امامت اهل بیتعلیهم السلام و در نقد استناد اهل تسنن به آیات خلافت
        9 روش شناسی استناد به احادیث امامت 32 بررسی تحلیلی و ارزیابی روش­های استدلال به احادیث امامت و شیوه های بهره گیری از آنها در اثبات امامت اهل بیتعلیهم السلام و در نقد استناد اهل تسنن به احادیث خلافت
     10 مسائل اساسی مهدویت 32 تحلیل و ارزیابی مقایسه‏ای دیدگاه متکلمان امامیه با معتزله، اشاعره و ماتریدیه در مباحث اساسی و اختلافی مهدویت مانند: نَسَب، ولادت، علائم ظهور و غیبت به همراه نقد آراء و پاسخ به شبهات آن‌ها
مجموع ساعت و واحد 272

 

ج) دروس اختصاصی گرایش امام شناسی

ردیف عنوان درس ساعت اهداف
1 حقیقت و کارکرد امامت 32 بررسی تحلیلی و استدلالی حقیقت و چیستی، قلمرو و کارکردهای امامت و نسبت آن با نبوت بر اساس آموزه‎های مکتب اهل‌بیتعلیهم‌السلام
2 منابع و گستره علم امام 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مباحث علم امام در حوزه منابع، ویژگی ها، گستره و کارکردها از منظر کتاب، سنت و عقل و پاسخگویی به مهمترین شبهات آن با تأکید بر شبهات جدید
3 حقیقت و کارکردهای عصمت امام 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مباحث عصمت امام در حوزه امکان، منشاء و حقیقت، گستره و کارکردها از منظر کتاب، سنت و عقل و پاسخگویی به مهمترین شبهات آن با تأکید بر شبهات جدید
4 ولایت امام 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مباحث ولایت با تأکید بر ولایت تشریعی، ولایت تکوینی و تفویض در امر دین از منظر کتاب، سنت و عقل به همراه ارزیابی مهمترین دیدگاه های اندیشمندان امامیه
5 مقامات اختصاصی ائمه اهل بیت علیهم السلام 32 بررسی تحلیلی خلقت نوری اهل بیتعلیهم السلام و جایگاه  ایشان در عالم ارواح وعالم ذر و ویژگی های خلقت دنیوی و همچنین مقامات ایشان قبل از عالم دنیا و در دنیا و آخرت و نسبت این مقامات با صفات و افعال الهی
6 معرفت امام 32 بررسی تحلیلی و استدلالی مهمترین مباحث در موضوعات امکان، ضرورت و چگونگی معرفت امام و ارزیابی نشانه‎ها و آثار معرفت امام با محوریت کتاب و سنت و عقل
7 امامت امامان اهل بیت علیهم السلام 32 بررسی تحلیلی ادله امامت امامان اهل بیتعلیهم السلام بر محوریت قرآن، روایات و عقل و ادله خاص امامت ایشان
8 مسائل اساسی مهدویت 32 بررسی استدلالی مهمترین مسائل مهدویت مانند: ادله ولادت، شرایط زیست و شیوه ارتباط، وظایف شیعیان در دوران غیبت، شرایط ظهور، رجعت و نقد مدعیان مهدویت و نیابت
9 روش اعتبار سنجی روایات امامیه 32 بررسی و تحلیل اصول و مبانی اعتبار سنجی روایات امامیه (منبعی، سندی، متنی ومحتوایی) و شیوه بهره گیری از آن ها در مباحث امامت
10 روش شناسی فهم متون روایی شیعه 32 بررسی وتحلیل شیوه ها و فرایند فهم روایات امامیه وتبیین و تطبیق نقش وحی، عقل، شهود،  تاریخ و علوم و دیگر شواهد درون متنی در آن و آسیب شناسی روش های نادرست با تاکید بر روایات اعتقادی و امامتی
مجموع  ساعت و واحد 320

 

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

هفت + 1 =