• 0
 • 0
 • 324

مقطع سطح سه رشته تاریخ تشیع 

سطح سه تاریخ تشیع، از شاخه­های تاریخ اسلام است كه در آن، طلاب به آموزش روشمند تاریخ تشیع و شیعیان، انشعابات، قیام‏ها، دولت‏ها و مراكز شیعى، نقش محورى امامان معصوم(ع) و شیعیان در فرهنگ و تمدن اسلامى مى‏پردازند و توانایی پاسخگویی به نیازها و تحقیق در حد تحلیل و بررسی مسائل مربوط و تدریس آن را پیدا می‌كنند و در پایان، موفق به دریافت دانشنامة این رشته می‌شوند.


سطح سه تاریخ تشیع، از شاخه­های تاریخ اسلام است كه در آن، طلاب به آموزش روشمند تاریخ تشیع و شیعیان، انشعابات، قیام‏ها، دولت‏ها و مراكز شیعى، نقش محورى امامان معصوم(ع) و شیعیان در فرهنگ و تمدن اسلامى مى‏پردازند و توانایی پاسخگویی به نیازها و تحقیق در حد تحلیل و بررسی مسائل مربوط و تدریس آن را پیدا می‌كنند و در پایان، موفق به دریافت دانشنامة این رشته می‌شوند.

اهداف

 1. تبیین عوامل تأثیرگذار بر فراز و نشیب تاریخ تشیع؛
 2. تبیین و بررسی نقش تشیع به عنوان یك حقیقت اثرگذار و تعالى‌بخش در تاریخ تمدن بشرى؛
 3. تبیین هویت تاریخی تشیع و ایجاد توان دفاع روشمند از آن؛
 4. افزایش توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی و زمینه‌سازی جهت گسترش پژوهش‌ در حوزة تاریخ تشیع؛
 5. تربیت نیروهای متعهد و توانمند در حوزة تاریخ تشیع، در عرصه‏هاى پژوهش، آموزش و تبلیغ؛
 6. شناخت و ایجاد توانمندی فهم منابع و مآخذ مرتبط با مباحث تاریخ تشیع؛
 7. زمینه­سازی برای تربیت استادِ دروس مرتبط با تاریخ تشیع در سطح ۱ و ۲؛
 8. تربیت طلاب مستعد، جهت ورود به سطح علمی بالاتر؛
 9. ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینة فقه و اصول و استفاده از منابع فقهی و اصولی.

 دروس پیش‌نیاز

 

ردیف عنــواندروس ساعت اهداف
۱ كلیات تاریخ جهان ۳۲ شناخت كلیات تاریخ جهان، اقوام، فرهنگ‌ها و تمدن‌های مهم
۲ مأخذشناسی تاریخ اسلام ۱۶ شناخت منابع تاریخ اسلام و تبیین جایگاه علم تاریخ و سیر تحول آن نزد مسلمانان و تأثیر قرآن و سنت بر این علم
۳ تاریخ صدر اسلام ۳۲ بررسی گزارش‌های ‌مربوط به حوادث مهم تاریخ اسلام، از آغاز تا سال ۳۵ هجری
۴ تاریخ اهل‌بیت(ع) ۳۲ بررسی حوادث مهم زندگی اهل بیت و ائمة معصومین (ع) از سال ۳۵ هجری تا پایان دوران غیبت صغری
۵ سیرة اهل‌بیت(ع) ۳۲ تبیین موضوعی سیرة پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در ابعاد گوناگون
۶ تاریخ تشیع ۳۲ شناخت و بررسی سیر تاریخی شیعه، فرَق و دولت‌های مهم شیعی از آغاز تا كنون و تبیین تاریخ مرجعیت و نیابت امام در دوران غیبت كبری
۷ تاریخ اُمویان و عباسیان ۳۲ بررسی ظهور و سقوط اُمویان و عباسیان و حكومت‌های مهم این دوره، همراه با تبیین مواضع و نقش ائمه (ع)
۸ تاریخ معاصر ایران ۳۲ بررسی تحولات مهم ایران از مشروطیت تا كنون، با تأكید بر تحولات مهم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب اسلامی
۹ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۳۲ تبیین چگونگی شکل‌گیری فرهنگ و تمدن اسلامی، عوامل و موانع رشد و گسترش آن همراه با بیان آثار
۱۰ زبان انگلیسی(عمومی)۱و۲ ۳۲+۶۴

نظری عملی

ایجاد توان درك مطلب و ترجمة متون سادة انگلیسی
جمع ساعت­ها ۳۶۸

 

تبصره:فارغ­التحصیلان سطح۲ گرایش تاریخ اسلام و طلابی كه دروس پیش‌نیاز را در مراكز معتبر گذرانده باشند، در صورت مطابقت هشتاد درصدی سرفصل‌ها، از گذراندن این دروس معاف هستند.

عناوین و مشخصات كلی دروس

ردیف عنوان درس ساعت
۱ دروس عمومی سطح۳ ۶۰۸
۲ دروس مشترک رشته­های تاریخی ۳۵۲
۳ دروس اختصاصی تاریخ تشیع با پایان‌نامه ۷۰۴
جمع ساعت­ها ۱۶۶۴

 

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس

الف. دروس عمومی سطح ۳

ردیف عنوان درس ساعت اهداف
۱ فقه ۱۶۰ شناخت استدلالی مسائل مهم فقه، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح سه (از القول فی ماهیه العیب تا آخر مكاسب)
۲ اصول ۳۲۰ شناخت استدلالی مباحث مهم اصولی، طبق برنامة مركز مدیریت در سطح سه (جلد اول كفایه‌الاصول از ابتدای المقصد الثانی فی النواهی تا پایان جلد دوم)
۳ عربی معاصر ۳۲ ایجاد توان بهره‌گیری از متون عربی جدید در حوزة تاریخ
۴ روش تحقیق پیشرفته ۱۶+۳۲

نظری عملی

كسب مهارت‌های تحقیق و پژوهش در مسائل تاریخی، با آموزش روش‌های تحقیق و كیفیت بهره‌برداری از ابزار و منابع
۵ روش تدریس ۱۶+۳۲

نظری عملی

ایجاد توان مهارت تدریس، با آموزش روش‌ها و فنون كلاس‌داری و ارزشیابی
جمع ساعت­ها ۶۰۸

 

ب. دروس مشترك تمام رشته‌های تاریخی

 

ردیف عنوان درس ساعت اهداف دروس
۱ علوم حدیث و تاریخ اسلام ۳۲ شناخت رابطه علوم حدیث (رجال، درایه و فقه­الحدیث) با تاریخ اسلام و بیان نقش و كاربرد آن در نقد و بررسی گزارش‌ها و متون تاریخی
۲ علم كلام و تاریخ اسلام ۴۸ شناخت رابطة علم كلام با تاریخ اسلام و بیان نقش رویکرد کلامی در بررسی گزارش‌های تاریخی به ویژه در مورد پیامبر اكرم (ص) و ائمه (ع)
۳ تاریخ فرق و مذاهب اسلامی ۳۲ آشنایی با پیدایش، سیر تاریخی، اندیشه‌ها، مشاهیر، آثار فکری و فرهنگی فرق و مذاهب مهم اسلامی
۴ فلسفة تاریخ ۳۲ آشنایی با علم تاریخ، قوانین و سنن حاکم بر تاریخ، عوامل محرک و فرجام‌شناسی تاریخ
۵ تاریخ‌نگاری ۱۶ شناخت چگونگی شكل‌گیری و سیر تاریخی تاریخ‌نگاری در میان مسلمانان و تبیین جریانات مهم آن
۶ زبان انگلیسی ۱ و ۲ ۳۲+۶۴

نظری عملی

کسب توان لازم در مطالعة متون ساده تاریخی از طریق آشنایی با واژه‌ها و اصطلاحات تاریخی به زبان انگلیسی
۷ متون تاریخی ۱ ۱۶+۳۲

نظری عملی

کسب توان فهم متون اصیل تاریخی به عربی قدیم با خواندن متن و شناخت واژه‌ها، اصطلاحات و ساختار
۸ متون تاریخی ۲ ۱۶+۳۲

نظری عملی

کسب توان فهم متون تاریخی به عربی جدید با خواندن متن وشناخت واژه‌ها، اصطلاحات و ساختار
جمع ساعت­ها ۳۵۲

 

ج. دروس اختصاصی تاریخ تشیع

 

ردیف عنوان درس ساعت اهداف دروس
۱ سیرة معصومان (ع) ۱و ۲ ۶۴  شناخت سبک و اصول رفتاری معصومان (ع) در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی
۲ نقد نظریات پیدایش تشیع ۳۲ شناخت، بررسی و نقد نظریات مربوط به مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع
۳ قیام­های شیعی ۳۲ شناخت ماهیت، زمینه‌ها، روند شکل‌گیری، اهداف و پیامدهای قیام‌های شیعی
۴ حکومت­های شیعی (۱) ۳۲ شناخت حکومت‌های شیعی و نقش آنان در تحولات جهان اسلام و گسترش تشیع (از آغاز تا قرن هفتم)
۵ حکومت­های شیعی (۲) ۳۲ شناخت حکومت‌های شیعی و نقش آنان در تحولات جهان اسلام و گسترش تشیع (از قرن هفتم تا کنون)
۶ تاریخ فرق شیعه ۳۲ شناخت زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه‌های شیعی و آشنایی با آراء و اندیشه‌های آنان
۷ تاریخ اندیشه­های سیاسی شیعه ۳۲ شناخت مبانی، شاخص‌ها و سیر تحول اندیشه‌های شیعه در عرصه سیاست و حکومت از آغاز تاکنون
۸ جغرافیای تاریخی شیعه ۳۲ شناخت زمینه‌ها، عوامل و ابعاد پراکندگی شیعه در مناطق مختلف جهان از آغاز تا انقلاب اسلامی ایران
۹ شیعه در عصر حاضر ۳۲ شناخت چگونگی پراکندگی جغرافیایی و وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان جهان پس از انقلاب اسلامی
۱۰ مأخذشناسی تاریخ تشیع ۳۲ معرفی و تحلیل منابع و مآخذ مهم تاریخ تشیع به ترتیب تاریخ
۱۱ شیعه و تمدن اسلامی (۱) ۳۲ شناخت نهادها و نظام­های آموزشی، به ویژه حوزه‌های علمیه و تبیین نقش آنها در حیات فکری و سیاسی شیعه و فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۲ شیعه و تمدن اسلامی (۲) ۳۲ شناخت مهم‌ترین دانشمندان شیعه و آثار و خدمات علمی آنان در عرصه‌های گوناگون علمی و فرهنگی مانند: طب، صنعت، هنر و رسانه
۱۳ تاریخ اجتماعی شیعه (۱) ۳۲ شناخت آداب و رسوم، رفتارها و روابط اجتماعی شیعیان به صورت تاریخی
۱۴ تاریخ اجتماعی شیعه (۲) ۳۲ شناخت چگونگی روابط اجتماعی و فرهنگی شیعیان امامی با پیروان دیگر فرق و ادیان
۱۵ مستشرقان و تاریخ تشیع ۳۲ آشنایی با استشراق و شناخت و بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های مستشرقان در حوزة تاریخ تشیع
۱۶ پایان‌نامه ۹۶+۹۶ عملی ارائة یك پژوهش جامع، همراه با نقد و بررسی و تتبع كافی در یکی از مسائل تاریخ تشیع
جمع ساعت­ها ۷۰۴

 

[۱]. برخی از كتاب­های مهمّ تاریخی كه در سطح ۲ گرایش تاریخ اسلام خوانده می‌شود، از منابع آزمون ورودی است.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بیست − سه =