• 0
  • 0
  • 507

موزه شیعه؛

توضیحاتی از چند سکه اولجایتو

توضیحاتی از چند سکه اولجایتو

ضرب سکه با خطوط اعتقادی شیعه از اشیای فرهنگی به جا مانده متعلق به قبل از دوران صفوی.


اهمیت اشیاء فرهنگی در این است ارتباطی وثیق با زندگی اجتماعی دارند. لذا می توان آنها را به عنوان یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی به شمار آورد. یکی از این اشیاء فرهنگی ضرب سکه با نقوش مختلف از جمله اعتقادات مردم آن زمان است. این نشان میدهد که مردم ایران زمین علیرغم آنچه که امروز متهم شده اند، قرن ها قبل از دوران صفویه پیرو مذهب حقه امامیه بوده اند.

سکه اولجایتو، سال 709، ضرب بغداد

روی سکه:

مرکز:
ضرب فی ایام دولة المولی السلطان الاعظم مالک رقاب الامم اولجایتو سلطان غیاث الدنیا و الدین خدابنده محمد خلد الله ملکه

حاشیه:
اولجایتو سلطان (به زبان اویغوری) لله الامر من قبل و من بعد ضرب مدینة السلام بغداد سنة تسع و سبعمائة

پشت سکه:

مرکز:
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله

حاشیه:
اللهم صل علی محمد و علی و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و محمد


سکه اولجایتو، ضرب بغداد، سال 716

روی سکه:

مرکز:
ضرب فی دولة السلطان الاعظم مالک رقاب الامم غیاث الدنیا و الدین اولجایتو سلطان محمد خلد الله ملکه

حاشیه درونی:
ضرب مدینة السلام بغداد سنة ست عشر و سبعمائة

حاشیه بیرونی:
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین

پشت سکه:

مرکز:
لا اله الا الله الملک الحق المبین محمد رسول الله الصادق الوعد الامین علی ولی الله امیر المؤمنین

حاشیه:
اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و الحسن الزکی و الحسین الشهید و علی زین العابدین و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسی الکاظم و علی الرضا و محمد الجواد و علی الهادی و الحسن العسکری و محمد خلف الحجة


سکه ای دیگر از اولجایتو ضرب شده در سال 716

همان طور که در #کارکرداشیای فرهنگی عرض شد، اولجایتو تا پایان عمر به ضرب سکه های با شعارهای شیعی ادامه داد.

محل ضرب و عدد صدگان سال ضرب سکه پاک شده است، اما با توجه به دوره حکومت اولجایتو (703-716)، این سکه قطعا در سال 716 ضرب شده است.

روی سکه:

مرکز:
ضرب فی دولة المولی السلطان الاعظم مالک رقاب الامم غیاث الدنیا و الدین اولجایتو سلطان خلد الله ملکه

حاشیه:
؟؟؟ سنة ستة عشر و (سبعمائة)

پشت سکه:
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله

حاشیه:
اللهم صل علی محمد و علی و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و محمد

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

یک × سه =