• 19
  • 0
  • 148

کتاب «عبدالکریم سروش؛ تشیع و امامت» منتشر شد

کتاب «عبدالکریم سروش؛ تشیع و امامت» منتشر شد

کتاب حاضر اثر محمد حسن قدردان قراملکی است


انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در سال 1401 خورشیدی کتاب عبدالکریم سروش؛ تشیع و امامت را منتشر کرد.

کتاب حاضر اثر محمد حسن قدردان قراملکی است که در صدد پاسخگویی به مسائلی است که عبدالکریم سروش در خصوص امامت مطرح کرده است.

این کتاب در 260 صفحه و سه فصل تدوین یافته است. فصول کتاب مذکور به ترتیب عبارتند از:

فصل اول: شبهات سروش بر نظریه امامت و مؤلفه‌های آن؛

فصل دوم: شبهات سروش بر مذهب تشیع و آموزه‌های آن؛

فصل سوم: شبهات سروش درباره نظریه مهدویت.

لینک تهییه‌ی کتاب: https://b2n.ir/g64485

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

2 × چهار =