• 0
  • 0
  • 159

کتاب “اشهد ان علیا ولی الله در اذان”

کتاب “اشهد ان علیا ولی الله در اذان”

آیت الله سید علی شهرستانی در سه جلد مجزا مسئله اذان را مورد بررسی قرار داده که توسط مرحوم سید هادی حسینی به فارسی ترجمه شده است.


آیت الله سید علی شهرستانی از محققین و مؤلفینی است که هرچند در ایران زندگی می‌کند اما در جهان عرب از شهرت بیشتری برخوردار است. ایشان در سه جلد مجزا مسئله اذان را مورد بررسی قرار داده که توسط مرحوم سید هادی حسینی به فارسی ترجمه شده است. یک جلد از این مجموعه به بحث شهادت ثالثه با رویکرد درون شیعی می‌پردازد. “اشهد ان علّیا ولی الله در اذان” نامی است که بر این قسمت نهاده شده است. کتاب مذکور متشکل از درآمد و سه فصل است. نگارنده، در قسمت درآمد کتاب به بررسی کلام شیخ صدوق می‌پردازد و لایه‌های پنهان آن را برای خواننده واضح می‌کند. در فصل اول، نظر فقهای متقدم را مورد کنکاش قرار می‌دهد. در فصل دوم، نظر فقهای متأخر (از قرن هشتم هجری) تا دوران معاصر بیان می‌شود و در نهایت به شعاریت این موضوع و ادله جواز آن می‌پردازد. نهایت نظری که در این کتاب به خواننده ارائه می‌شود؛ آن است که بیان شهادت ثالثه به نیت تیمن و تبرک با توجه به عمومات در نظر شارع امری ممدوح قلمداد می‌شود اما باید توجه داشت که از جزء انگاری این شهادت جلوگیری شود. به سخن دیگر، از نگاه شارع بیان شهادت ثالثه در اذان نیکو است اما باید توجه داشت که شهادت ثالثه جزئی از اجزاء اذان محسوب نشود.

منبع: https://www.dalilema.ir/

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

13 + دو =