• 1
  • 0
  • 96

مقاله وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه

مقاله وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه

مقاله وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه، نگاشته رضا انصاری در آخرین شماره دوفصلنامه علمی فقه نظام، منتشر شد.


این مقاله درصدد است که به یکی از مهم‌‍ترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی یعنی وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه با روش توصیف و تحلیل متن، و با آمیزه‌ای از روش نقلی و عقلی بپردازد. نتیجه این مقاله را می‌توان چنین عنوان ساخت که به عقیده مؤلف امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیبت هم که زعامت و سرپرستی مردم بر عهده فقیه عادل جامع الشرایط می‌باشد؛ بر اساس حکم اولی و بنابر نظریه منتخب (نصب) امکان تعدد دو رهبر وجود ندارد.

منبع: https://b2n.ir/a45379

 

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

13 − سه =