• 1
  • 0
  • 127

انتشار کتاب حضرت مهدی (عج) رایت هدایت

انتشار کتاب حضرت مهدی (عج) رایت هدایت

موسسه فرهنگی نبأ در جدیدترین نشر خود از کتاب حضرت مهدی رایت هدایت، نوشته سمیرا مهدی نژاد؛ رونمایی کرد.


این کتاب در سال 1400 خورشیدی در 327 صفحه به طبع رسید. کتاب حضرت مهدی رایت هدایت، پاسخی به ادعاهای ابوالفضل برقعی در کتاب بررسی علمی در احادیث مهدی، می‌باشد.

کتاب مذکور متشکل از مقدمه و پنج فصل می‌باشد. عناوین فصول کتاب عبارتند از:

فصل اول: بررسی خط فکری و روش تفسیری برقعی در فهم آیات و نقّادی روایات

فصل دوم: مبانی برقعی در کتاب بررسی علمی احادیث مهدی

فصل سوم: نقد و بررسی مبانی برقعی در کتاب بررسی علمی احادیث مهدی

فصل چهارم: نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی‌اساس پنداشتن روایات تأویلی شیعه در آیاتِ استخلاف، استضعاف، میراث و اظهار دین

فصل پنجم: نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی‌اساس پنداشتن روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت.

منبع: https://b2n.ir/y74399

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

چهار + چهار =