• 1
  • 0
  • 284

مقاله مرجعیت علمی اهل بیت بر پایه تفسیر تطبیقی آیه اهل الذکر

مقاله مرجعیت علمی اهل بیت بر پایه تفسیر تطبیقی آیه اهل الذکر

نشریه علمی مطالعات تفسیری در آخرین شماره خود مقاله مرجعیت علمی اهل بیت بر پایه تفسیر تطبیقی آیه اهل الذکر، را به چاپ رساند.


در این مقاله نویسنده مصادیقی که مفسران اسلامی برای اهل الذکر بیان نموده را بررسی کرده و بر آن است تا بر پایه مفهوم‌شناسی اهل ذکر و با توجه به شأن نزول آیه و با استناد به روایات این موضوع را تحلیل و بررسی نماید. نتیجه پژوهش آن است که اهل ذکر به معنای عالمان و آگاهان است. در زمان نزول آیه، اهل کتاب و دیگر افراد آگاه می‌توانند یکی از مصادیق اهل ذکر باشند؛ ولی اهل بیت برای همیشه مصداق اکمل اهل ذکر هستند.

لینک مقاله: http://tafsir.maaref.ac.ir/article-1-1838-fa.pdf

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

15 + 19 =