• 0
  • 0
  • 75

مقاله گرویدن اهل سنت به شیعه اثنی عشری در عصر جدید

مقاله گرویدن اهل سنت به شیعه اثنی عشری در عصر جدید

هدف پژوهش حاضر، تحلیل پدیده مستبصرین در تشیع اثنی عشری در دوران معاصر است. اصطلاح مستبصیر در میان شیعیان دوازده امامی به کسی اطلاق می‌شود که دین قبلی خود را ترک کرده و به تشیع گرویده و عقاید آن را پذیرفته است. در این پژوهش معنای این اصطلاح را به طور کلی، در قرآن و […]


هدف پژوهش حاضر، تحلیل پدیده مستبصرین در تشیع اثنی عشری در دوران معاصر است. اصطلاح مستبصیر در میان شیعیان دوازده امامی به کسی اطلاق می‌شود که دین قبلی خود را ترک کرده و به تشیع گرویده و عقاید آن را پذیرفته است. در این پژوهش معنای این اصطلاح را به طور کلی، در قرآن و تفاسیر آن و به عنوان یک اصطلاح خاص بررسی می‌کنیم.

منبع: Description: Al-Mustabsirūn, “Those Who Are Able To See The Light” (ixtheo.de)

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

5 × دو =