• 2
  • 0
  • 53

انتشار کتاب قاعده تقیه

انتشار کتاب قاعده تقیه

بوستان کتاب در سال 1400 از کتاب قاعده تقیه، تألیف سید مجتبی نورمفیدی، حجت منگنه چی رونمایی کرد. کتاب مذکور در 5 فصل به یکی از عقاید شیعیان یعنی تقیه پرداخته و آن را مورد واکاوی قرار داده است. عناوین فصول کتاب به ترتیب عبارتند از: تعریف و اقسام تقیه، ادله تقیه، قلمرو، شرایط، آثار. […]


بوستان کتاب در سال 1400 از کتاب قاعده تقیه، تألیف سید مجتبی نورمفیدی، حجت منگنه چی رونمایی کرد.

کتاب مذکور در 5 فصل به یکی از عقاید شیعیان یعنی تقیه پرداخته و آن را مورد واکاوی قرار داده است.

عناوین فصول کتاب به ترتیب عبارتند از: تعریف و اقسام تقیه، ادله تقیه، قلمرو، شرایط، آثار.

لینک خرید کتاب: https://b2n.ir/e93329

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

1 + 19 =