• 1
  • 0
  • 20

انتشار کتاب امامت و خاتمیت (مبانی، ادله و ترابط)

انتشار کتاب امامت و خاتمیت (مبانی، ادله و ترابط)

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، کتاب امامت و خاتمیت (مبانی، ادله و ترابط) اثر سید مهدی حسینی را در سال 1399 خورشیدی به نشر رساند. این کتاب 309 صفحه و 3 بخش تألیف شده است. کتاب مشتمل بر مباحث کلیات و مفهوم شناسی، مبانی و ادله کلامی امامت و ترابط خاتمیت و امامت […]


مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، کتاب امامت و خاتمیت (مبانی، ادله و ترابط) اثر سید مهدی حسینی را در سال 1399 خورشیدی به نشر رساند. این کتاب 309 صفحه و 3 بخش تألیف شده است. کتاب مشتمل بر مباحث کلیات و مفهوم شناسی، مبانی و ادله کلامی امامت و ترابط خاتمیت و امامت می‌باشد.

لینک تهیه‌ی کتاب: https://buy-pub.miu.ac.ir/product/3592123

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

دو × پنج =