• 0
  • 0
  • 56

بررسی تطبیقی ولایت فقیه در امامیه و مقام پاپی در کلیسای کاتولیک (ماهیت و کارکرد)

بررسی تطبیقی ولایت فقیه در امامیه و مقام پاپی در کلیسای کاتولیک (ماهیت و کارکرد)

پایان نامه بررسی تطبیقی ولایت فقیه در امامیه و مقام پاپی در کلیسای کاتولیک (ماهیت و کارکرد)، تألیف سعید فتحی، دفاع می‌شود.


پایان نامه بررسی تطبیقی ولایت فقیه در امامیه و مقام پاپی در کلیسای کاتولیک (ماهیت و کارکرد)، تألیف سعید فتحی، دفاع می‌شود. این نوشتار به راهنمایی دکتر مرتضی صانعی و مشاوره دکتر محمدحسین طاهری آکردی، سامان یافته است. داوری این جلسه به عهده دکتر قاسم شبان‌نیا می‌باشد.

دفاع این پایان نامه در روز پنجشنبه مورخ 1401/02/08 ساعت 10 در پرديسان – ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) – سالن جلسات دفاع، می‌باشد.

منبع: https://eitaa.com/iki_ac_ir

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

9 + 2 =