• 1
  • 0
  • 28

مقاله زندگی با تقوا فراتر از محرم: مسلمان شدن یا مسلمان شدن شیعه جنوب آسیا در بریتانیا

مقاله زندگی با تقوا فراتر از محرم: مسلمان شدن یا مسلمان شدن شیعه جنوب آسیا در بریتانیا

این مقاله که درباره سبک زندگی مسلمانان شیعه دوازده امامی اصلاح طلب بریتانیایی جنوب آسیایی تحقیق می‌کند.


مسلمانان شیعه دوازده امامی اصلاح طلب بریتانیایی جنوب آسیایی بر انجام زندگی روزمره شیعه اسلامی فراتر از ماه محرم با داشتن یک زندگی مبتنی بر تقوا تأکید دارند. آن‌ها پیروان خود را تشویق می‌کنند که «مسلمان شیعه» شوند نه اینکه فقط اسمی مسلمان باشند. علمای شیعه اصلاح طلب بریتانیایی جنوب آسیایی که عمدتاً در حوزه‌های علمیه شیعه مستقر در قم و نجف آموزش دیده‌اند، از اتخاذ سبک زندگی اسلامی سازگار با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان بریتانیایی حمایت می‌کنند. بسیاری از مسلمانان شیعه جنوب آسیای بریتانیا به این روایات تقوا با تحقیر نگاه می‌کنند. آن‌ها معتقدند که روایت زندگی مبتنی بر تقوا، سبک زندگی اسلامی مانند نماز خواندن و خواندن قرآن در مراسم بزرگداشت محرم را ممتاز می‌کند.

این مقاله (زندگی با تقوا فراتر از محرم: مسلمان شدن یا مسلمان شدن شیعه جنوب آسیا در بریتانیا) که درباره سبک زندگی مسلمانان شیعه دوازده امامی اصلاح طلب بریتانیایی جنوب آسیایی تحقیق می‌کند نوشته سفیان عابد دوغرا است که در سال 2019 و در مجله اسلام معاصر منتشر شده است.

منبع: Living a piety-led life beyond Muharram: becoming or being a South Asian Shia Muslim in the UK | SpringerLink

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

5 + هجده =