همکاری موسسه البیان و سازمان سمت برای تدوین محتوای آموزشی مخاطبان خارج از کشور

در گفت‌وگوی وبیناری معاون بین‌الملل موسسه البیان با مدیر همکاری‌های علمی و بین‌الملل سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه‌ها (سمت) نسبت به همکاری‌های مشترک برای تامین و تدوین محتوای آموزشی در عرصه‌های مختلف به ویژه مخاطبان خارج از کشور تاکید شد.

ادامه مطلب...

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین موسسه البیان للتواصل و التاصیل و مرکز امام علی (ع) ایالت تیچینوی سوییس

به منظور برقراری و گسترش تعاملات و ‌همکاری‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی این تفاهم‌نامه بین موسسه البیان للتواصل و التاصیل و مرکز امام علی (ع) ایالت تیچینوی سوییس منعقد شد.

ادامه مطلب...