• 0
  • 0
  • 19

تبلیغ اسلام و تشیع توسط محبین اهل بیت در آفریقا

جالب اینکه آن  کسی که ۱۰ نفر رو مسلمان و شیعه کرده است، فقط ۱۶ سال دارد و این کار رو در کمتر از یک ماه انجام داده است.


جالب اینکه آن  کسی که ۱۰ نفر رو مسلمان و شیعه کرده است، فقط ۱۶ سال دارد و این کار رو در کمتر از یک ماه انجام داده است.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

نه + شش =