• 3
  • 0
  • 392

اولویت‌های پژوهشی کلام شیعه (بخش اول)

نیازسنجی پژوهشی دانش کلام، فرایندی نظام‌مند، جهت شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه دانش کلام است و تعیین اولویت‌های پژوهشی از میان آن‌ها در راستای تخصیص صحیح بودجه و جلوگیری از اتلاف منابع است. هدف اصلی این پژوهش، اول مشخص شدن نواقص و خلأهای محتوایی پژوهش، در قلمرو دانشی کلام اسلامی است...

ادامه مطلب...
  • 1
  • 0
  • 327

اولویت‌های پژوهشی کلام شیعه (بخش دوم)

در فصل جاری به تبیین روش اجرای پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، منابع شناسایی نیازهای پژوهشی، مراحل اولویت‌گذاری و شاخص‌های آن و الگوی عملیاتی نیازسنجی پژوهشی پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب...
  • 1
  • 0
  • 313

اولویت‌های پژوهشی کلام شیعه (بخش سوم)

برای تعیین اولویت‌های پژوهشی باید شاخص‌هایی مد نظر قرار بگیرد و در طرح نیازسنجی این شاخص‌ها جهت اولویت‌دهی برگزیده شد. در این مرحله از دیدگاه اساتید استفاده گردید بدین صورت که موضوعات برای اساتید ارسال شده و آن‌ها ارزیابی خود از اولویت موضوعات اعلام نموده و به آن‌ها امتیاز دادند. سقف...

ادامه مطلب...