• 1
  • 0
  • 280

مقاله درآمدی بر نظام جامع موضوعات امامت

تمام این دلایل، بنیاد فرهنگی امامت را بر آن داشت تا با جمع آوری اساتید مبرز در این رشته، کلان و ریز موضوعاتی را در این موضوع گردآوری کرده و عنوان «نظام جامع موضوعات امامت» را برای این کلان طرح انتخاب نماید.

ادامه مطلب...
  • 1
  • 0
  • 289

مقاله «درآمدی بر نظام جامع اعتبار سنجی»

در این مقاله چنین می خوانیم: اما پرسشی که همواره پیش روی محقق و پژوهشگر علوم دینی قرار دارد، آن است که به چه میزان می توان به قدرت حکایت گری احادیث از گفتار و رفتار معصومان اعتماد نمود؟ لازمه رجوع کردن به حدیث، اطمینان به صدور حدیث از معصوم...

ادامه مطلب...