• 1
  • 0
  • 87

جلسه سوم: امامت و نظريه موسوم به “علمای ابرار”

مبانی امامت از نقطه نظر تشيع امامی در آغاز سده دوم قمری، شيعيان علم امام را چطور تفسير می‌کردند؟


در اين جلسه مبانی امامت از نقطه نظر تشيع امامی در آغاز سده دوم قمری مورد بحث قرار گرفت. در اين راستا تبيين شد که علم امام به عنوان مرجع فهم و حفظ دين و تأويل قرآن کانونی ترين موضوع مورد توجه اماميه بود و عصمت امام در همين راستا مطرح شد. اين ديدگاه را در بستر عمومی‌تر شکل‌گيری مذاهب فقهی در سده دوم مورد مطالعه قرار داديم. در اين جلسه بخش‌هایی از الانتصار خياط خوانده شد و معنای الهام را به عنوان منبع علم امام بحث کردیم. بخش‌هایی از مقاله آقای کديور خوانده شد و مورد بررسی و نقد قرار گرفت. (۱ فوریه، ۲۰۲۲)

دکتر حسن انصاری

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

سه + 19 =