• 1
  • 0
  • 77

جلسه دهم: امامت و نظريه موسوم به “علمای ابرار”

چگونه در سده دوم “علما” در برابر خلفاء وارثان اصلی پیامبر قلمداد شدند، منابع علم امام از ديدگاه روايات بصائر الدرجات، نظريه فضل بن شاذان درباره علم امام در کتاب الایضاح و تقابل آن با ديدگاه غلات شيعی.


در این جلسه سه موضوع مورد بحث قرار گرفت: ۱) چگونه در سده دوم “علما” در برابر خلفاء وارثان اصلی پیامبر قلمداد شدند و دين علماء و در سنت شيعی دين امامان در برابر سياست خلفای اموی و عباسی قرار گرفت. ۲) منابع علم امام از ديدگاه روايات بصائر الدرجات. ۳) نظريه فضل بن شاذان درباره علم امام در کتاب الایضاح و تقابل آن با ديدگاه غلات شيعی. (۲۲ مارچ، ۲۰۲۲)

دکتر حسن انصاری

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

چهار × 5 =