• 1
  • 0
  • 78

جلسه دوازدهم: امامت و نظريه موسوم به “علمای ابرار”

آرای ابن قبه رازی به عنوان متکلم دوره غيبت صغرا در مقایسه با آرای محدثانی مانند صاحب بصائر الدرجات در خصوص علم امام، منابع علم امام، عصمت و نص


در اين جلسه به مقايسه آرای ابن قبه رازی به عنوان متکلم دوره غيبت صغرا با آرای محدثانی مانند صاحب بصائر الدرجات در خصوص علم امام، منابع علم امام، عصمت و نص پرداختيم و ديدگاه آقای کديور درباره نظرات ابن قبه رازی را در بحث علمای ابرار نقد و بررسی کرديم. (۵ آپریل، ۲۰۲۲)

دکتر حسن انصاری

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

سیزده + هفت =