• 1
  • 0
  • 166

تفاهم نامه همکاری موسسه البیان للتواصل والتاصیل و موسسه بین‌المللی المرتضی

به منظور برقراری و گسترش تعاملات و همکاری‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، تفاهم‌نامه‌ای به مدت ۳ سال فیمابین موسسه بین المللی المرتضی و موسسه البیان للتواصل والتاصیل منعقد گردیده است.

ادامه مطلب...