بیوگرافی

1. سوابق آموزشی

1 – 1. تحصیلات

الف) تحصیلات حوزوی

– ورود به حوزه علمیه قم در سال 1361.
– اتمام سطح حوزه در سال 1368.
– هفت‌ سال تحصیل در دروس خارج فقه و اصول و بهره‌مندی از اساتید بزرگواری همچون آیت‌الله حاج شیخ جواد تبریزی و آیت‌الله وحید خراسانی و نیز دو سال درس اصول آیت‌الله سید کاظم حائری؛

– نحصیل فلسفه مشاء (اشارات و تنبیهات) حدود 2 سال نزد حضرت آیت‌الله حسن‌زاده، سال 1374 و 1375؛
– تحصیل فلسفه حکمت متعالیه (اسفار اربعه) حدود 3 سال نزد حضرت آیت‌الله جوادی آملی، سال 1375ـ1377؛
– تحصیل فلسفه حکمت متعالیه (اسفار اربعه) حدود 2 سال نزد حضرت آیت‌الله مصباح یزدی، سال 1375ـ1377.

نشست‌ها

(مشاهده همه)
نشست علمی بیان دستاوردهای پژوه...

نویسنده: محمد تقی سبحانی

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 136

دکتر سبحانی: هنوز یک نظریه دین...

نویسنده: محمد تقی سبحانی

برگزار کننده:

تعداد بازدید: 240

کنفرانس

(مشاهده همه)
موردی یافت نشد.
موردی یافت نشد.