• 12
  • 0
  • 55

نشست موروثی سازی حکومت، علت و فلسفه اصلی ماجرای عاشورا برگزار می‌شود

نشست موروثی سازی حکومت، علت و فلسفه اصلی ماجرای عاشورا برگزار می‌شود

انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد سلسله کرسی‌های آزاد اندیشی فلسفه و عبرت‌های عاشورا برگزار می‌کند.


انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند.

سلسله کرسی‌های آزاد اندیشی

◾️فلسفه و عبرت‌های عاشورا◾️

نشست اول با حضور:

جناب آقای محمد صحتی سردرودی

  • نویسنده، محقق و عاشورا پژوه

تاریخ برگزاری: شنبه ۲۹ مرداد ۱۴٠۱ ( ۲۲ محرم) ساعت ۱۸:٠٠

محل برگزاری: وبینار انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

http://vroom.um.ac.ir/saftis

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

هفت + هشت =