• 0
  • 0
  • 252

کتاب «بررسی تاریخی چالش های فراروی متکلمان امامیه با تکیه بر مسئله تقریب مذاهب در قرنهای پنجم تا هفتم هجری» به زودی روانه بازار نشر می شود

کتاب «بررسی تاریخی چالش های فراروی متکلمان امامیه با تکیه بر مسئله تقریب مذاهب در قرنهای پنجم تا هفتم هجری» به زودی روانه بازار نشر می شود

کتاب «بررسی تاریخ چالش‌های فراروی متکلمان امامیه با تکیه بر مسئله تقریب مذاهب» در قرون 5 تا 7 ه.ق » به زودی منتشر می‌شود. این کتاب در گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، توسط دکتر پروین اصغری، دکتر محمدعلی چلونگر و دکتر علی اکبر عباسی طبع و توسعه یافته است. بحث مورد توجه در […]


کتاب «بررسی تاریخ چالش‌های فراروی متکلمان امامیه با تکیه بر مسئله تقریب مذاهب» در قرون 5 تا 7 ه.ق » به زودی منتشر می‌شود.

این کتاب در گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، توسط دکتر پروین اصغری، دکتر محمدعلی چلونگر و دکتر علی اکبر عباسی طبع و توسعه یافته است.

بحث مورد توجه در این پژوهش، بحث تاریخی در تأثیر و تأثرات شرایط تاریخی بر عملکرد متکلمان شیعه در عرصه برقراری تفاهم مذهبی و کاهش خشونت های مذهبی در محدوده مکانی سرزمین‌های شرق اسلامی و در مقطع زمانی قرون پنج تا هفت هجری است؛ که از این رهگذر در پی بیان عملکرد متکلمان شیعی در تعامل و چالش با تحولات تاریخی در ابعاد سیاسی- فرهنگی است، چالش‌های مذهبی از جمله موضوعاتی است که تأثیر زیادی بر جامعه مسلمانان داشته است، چنان‌که می‌توان ریشه‌های رکود تمدن اسلامی را در تحولات فرهنگیِ حاصل از این چالش‌ها جستجو کرد. این در‌حالی است که مسلمانان در بسیاری از مسائل دینی و اعتقادی دارای آراء و نظرات مشترک‌اند که توجه و تأکید بر آن‌ها ‌در حوزه‌های مشترک دینی و اعتقادی، اختلاف و تعصب را از بین می‌برد و زمینه وحدتِ پیروان مذاهب و پیشرفت تمدن اسلامی ‌را فراهم می‌سازداین موضوع بین رشته ای در تاریخ علم کلام و تاریخ اسلام وتاریخ تشیع  می تواندمورد استناد قرار گیرد

این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برپایه‌ی منابع اسنادی، راهکارهای متکلمان شیعه امامی را درجهت رفع این چالش‌ها، با برقراری تفاهم و کاهش خشونت مذهبی از طریق طرح مشترکات دینی و اجتناب از منازعات فرقه‌ای، همکاری با نهادهای سیاسی و فعالیت فرهنگی، اعتدال و تسامح در مقابل تعصب مراکز علمی عصر، مقابله با خردستیزی و جزم‌اندیشی اهل سنت، تقیه، هجرت، دعوت به جدال احسن و آشکارساختن تفاوت شیعه امامی با سایر انشعابات تشیع‌، بررسی و تحلیل می‌نماید

کتاب «بررسی تاریخ چالش‌های فراروی متکلمان امامیه با تکیه بر مسئله تقریب مذاهب» در قرون 5 تا 7 ه.ق » منبع درسی مقطع ارشد و دکتری رشته های تاریخ وتمدن اسلامی، تاریخ اسلام و تاریخ تشیع است.

منبع : روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

شش + 18 =