• 0
  • 0
  • 257

شیعه ستیزی در دنیای معاصر

شیعه ستیزی در دنیای معاصر

این اثر تحقیق مفصلی در مورد شیعه‌ستیزی معاصر می‌باشد که ضمن تبیین «سیر تاریخی شیعه‌ستیزی»، شیعه ستیزان معاصر را معرفی می‌نماید. در این اثر ضمن تبیین علل و اسباب شیعه‌ستیزی استعمار و وهابیت، در موردِ «روش‌ها و ابزارهای آنان در راستای شیعه‌ستیزی» بحث و بررسی شده و همچنین به بعضی از اهدافِ آنان نیز اشاره […]


این اثر تحقیق مفصلی در مورد شیعه‌ستیزی معاصر می‌باشد که ضمن تبیین «سیر تاریخی شیعه‌ستیزی»، شیعه ستیزان معاصر را معرفی می‌نماید. در این اثر ضمن تبیین علل و اسباب شیعه‌ستیزی استعمار و وهابیت، در موردِ «روش‌ها و ابزارهای آنان در راستای شیعه‌ستیزی» بحث و بررسی شده و همچنین به بعضی از اهدافِ آنان نیز اشاره گردیده است. در فصل مستقلّی هم «راهکارهای کاربردی برای جلوگیری از ادامة روندِ شیعه‌ستیزی معاصر پیشنهاد و بررسی شده است.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

دو × 5 =