• 0
  • 0
  • 322

معرفی نشریه علمی دو فصلنامه شیعه پژوهی شماره 20

معرفی نشریه علمی دو فصلنامه شیعه پژوهی شماره 20

این شماره از نشریه به مقالاتی در خصوص شیعه پرداخته است.


نشریه علمی دو فصلنامه شیعه پژوهی تحت اشراف دانشگاه ادیان و مذاهب، در شماره 20 به عنوان آخرین شماره منتشر شده، به مقالاتی در خصوص شیعه پرداخته است. این شماره 12 مقاله رسیده طی بهار و تابستان سال 1400 شمسی، را به منصه ظهور رسانده که می‌توان به عنوان نمونه به مقالات «جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی» و «موجودیت خارجی کتاب اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیشابوری با تأکید بر نقل روایات کتابش در آثار متأخر از او» و «گونه‌شناسی و علل شیعه‌ستیزی معاصر» پرداخت.

منبع: https://shia.urd.ac.ir/

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

14 − 11 =