• 0
  • 0
  • 73

کتاب «نگاهی به مکاتب فقهی شیعه» منتشر شد.

کتاب «نگاهی به مکاتب فقهی شیعه» منتشر شد.

به همت انتشارات بوستان کتاب، کتاب «نگاهی به مکاتب فقهی شیعه» اثر محمد حسن ربانی در 408 صفحه به چاپ رسید.


کتاب مذکور در 12 فصل تدوین شده است. فصل نخست به فقهای اصحاب ائمه تا زمان غیبت صغری اختصاص دارد. نگارنده معتقد است در این بازه زمانی، فقها به دو مکتب محدثان و اصولی تقسیم می‌شوند. فصل دوم به شیخ مفید و آثار و متأثران از او همچون سید مرتضی و شیخ طوسی اختصاص یافته است.

فصل سوم دربردارنده دو قسمت است. در قسمت نخست توضیحاتی در خصوص محقق حلی و مکتب منتسب به او می‌دهد و در قسمت دوم، به مکتب علامه حلی اشاره شده و امتیازها، تالیفات و نوآوری‌های وی در علوم اسلامی تشریح می‌شود. فصل چهارم مربوط به مکتب جبل عامل یعنی شهیدین و محقق کرکی می‌باشد. در فصل پنجم، به مکتب اردبیلی اعم از سید محمد عاملی، محمدباقر سبزواری و شیخ حسن عاملی، و خوانساری می‌پردازد. فصل ششم در خصوص مکتب علامه وحید بهبهانی و مبارزات وی با اخباری گری و شاگردان او است. در فصل هفتم، فیض کاشانی و تألیفات و آراء متفرد این عالم شیعه بررسی شده است. در فصل بعد، مکتب صاحب جواهر معرفی شده است. درفصل نهم، مکتب شیخ انصاری مورد نظر قرار گرفته است. در فصل دهم و یازدهم و دوازدهم، به ترتیب مکاتب آیت الله بروجردی، خمینی و خویی تبیین شده است.

منبع: https://hawzahnews.com/xbvsf

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

بیست + هفت =