• 1
  • 0
  • 118

کتاب “تکفیر در ترازوی فقه شیعه”

کتاب “تکفیر در ترازوی فقه شیعه”

کتاب تکفیر در ترازوی فقه شیعه، اثر نسرین میانجی، توسط نشر ادیان در پاییز 1400 به چاپ رسید.


این اثر که جدیدترین اثر ناشر می‌باشد متشکل از مقدمه، چهار فصل و نتیجه نهایی می‌باشد. نگارنده در این اثر به دنبال تطهیر فقه شیعه از اتهام تکفیر می‌باشد. فصل اول به پیشینه تکفیر و تبیین مفاهیمی همچون اسلام، ایمان، کفر و تکفیر می‌پردازد. در فصل دوم، ضوابط تکفیر را در فقه شیعه می‌کاود. در این قسمت موجبات و شروط تکفیر بررسی می‌شود. فصل سوم در خصوص موانع تکفیر است. فصل نهایی کتاب، شبهات و اتهاماتی که به شیعه در خصوص تکفیر وارد شده است، پاسخ داده می‌شود. پاسخ به شبهات در این کتاب، باتوجه به شبهاتی است که در کتاب الفکر التکفیر عند الشیعه حقیقة أم افتراء، مطرح شده است؛ می‌باشد.

منبع: https://b2n.ir/q23067

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

15 − یک =