• 0
  • 0
  • 38

کتاب پاسداران تشیع

کتاب پاسداران تشیع

برای قرن‌ها، تشکیلات مذهبی شیعی به عنوان اصلی‌ترین نوع بازیگر فراملی معرفی شده است. مرجعیت روحانی در فراسر مرزها چگونه برقرار و حفظ می‌شود؟ این کتاب، نوشته الویر کوربوز به بررسی پتانسیل پیوندهای فراملی در شکل‌دهی الگوهای رهبری در تشیع معاصر می‌پردازد و از دریچه دو خانواده از علمای دین، نقش‌های چندوجهی روحانیون را با […]


برای قرن‌ها، تشکیلات مذهبی شیعی به عنوان اصلی‌ترین نوع بازیگر فراملی معرفی شده است. مرجعیت روحانی در فراسر مرزها چگونه برقرار و حفظ می‌شود؟

این کتاب، نوشته الویر کوربوز به بررسی پتانسیل پیوندهای فراملی در شکل‌دهی الگوهای رهبری در تشیع معاصر می‌پردازد و از دریچه دو خانواده از علمای دین، نقش‌های چندوجهی روحانیون را با روایت‌هایی درباره نظام سنتی مرجعیت دینی، سازمان‌های سیاسی و موسسات خیریه بین‌المللی مقایسه می‌کند. این کتاب نقشه شبکه‌های روحانی و رویارویی آن‌ها با جوامع و دولت‌ها در سراسر خاورمیانه، شبه قاره هند، آسیای جنوب شرقی و غرب را نشان می‌دهد. هدف این رویکرد چندمحلی روشن کردن پویایی‌های محلی و فراملی است که زیربنای اقتدار روحانیت است.

منبع: Guardians of Shi’ism (edinburghuniversitypress.com)

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

15 + 10 =