• 0
  • 0
  • 12

مقاله جستجوی خاموش برای رهبران مذهبی شیعه در ایتالیا

مقاله جستجوی خاموش برای رهبران مذهبی شیعه در ایتالیا

این مقاله اثر مینو میرشاه‌ولد می‌باشد.


مقاله جستجوی خاموش برای رهبران مذهبی شیعه در ایتالیا اثر مینو میرشاه‌ولد چاپ شده در مجله مسلمانان اروپا اکتبر سال 2020 می‌باشد.

هدف این مقاله تحلیل این است که چرا اشکال متعارف مرجعیت شیعه با شرایط زندگی در ایتالیا سازگار نیست و چرا تقاضای ضمنی برای رهبران جدید شیعه وجود دارد. پاسخ از طریق یک تحقیق تجربی دو ساله در مورد زندگی شیعیان در شبه جزیره داده شده است. دو عامل مسبب این نارسایی تلقی می‌شود: اول تعریف و انتظارات جامعه ایتالیا از مرجعیت اسلامی و دوم، مقتضیات شیعیان که در روابط آن‌ها با مرجع سنتی برآورده نمی‌شود.

منبع: https://b2n.ir/m64081

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

3 + 8 =