• 0
  • 0
  • 322

سلسه دروس تشیع،هویت،تاریخ جلسه دوازدهم

مباحث مهم مطرح در جلسه دوازدهم:
علت بروز اختلافات میان شیعیان؛
مقاطع تاریخی که شیعه در آن گسترش بیشتری یافت؛
چرایی اقلیت بودن شیعه نسبت به اهل سنت؛
علل و زمینه های شکل گیری تشیع؛
بررسی جریان حسنی و حسینی و اختلافات آنان.


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

نه + دو =